Święta Teresa od Jezusa

Rzekła: <Teresa i trzydukaty to Jest nic. Ale Bóg, Teresa i trzy dukaty - to jest wszystko. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki.

Matka Teresa z Kalkuty

Sześć lat później wstąpiła do zakonu sióstr loretanek w Irlandii, przyjmując imię zakonne Teresa. W 1979 za swoją pracę Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Matka Teresa zmarła na zawał serca 5 września 1997 w Kalkucie.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek,terezjanek; misjonarzy, misji katolickich; archidiecezji łódzkiej, Francji. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii.

Mistycy; Teresa z Avila, Jan od Krzyża

Teresa de Ahumada y Cepeda (1515-1582, święta, doktor Kościoła), zwana Teresą z Avila, wstąpiła poniełatwych latach dziewczęcego życia do klasztoru karmelitanek w Avila, mając 18 lat.

Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska

Maria Teresa Ledóchowska, dziewica, zakonnica. Maria Teresa przedstawiana jest w habicie Sodalicji św.

KOSTKIEWICZOWA TERESA

KOSTKIEWICZOWA TERESA, ur.

Św. TERESA Z AVILA

Jej właściwe nazwisko brzmiało Teresa de Cepeda y Ahumada, pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej, wstąpiła do zakonu karmelitów prawdop.

Św. TERESA Z LISIEUX

Teresa od Dzieciątka Jezus, właśc.

BALL FRANCES MARY TERESA

Coleridge, The Life of Mother Frances Mary Teresa B.

RAQUIN Teresa i Ludwik (postaci literackie)

Sami się osądzamy i sami się skazujemy Tytułowa bohaterka powieści Emila Zoli Teresa Raquin. Ostatnie słowa Teresy brzmiały:"Bezkarność jest ciężarem nie do udźwignięcia.

Pedagogika pozytywistyczna - Teresa Hejnicka-Bezwińska

Rozdział 1 Pedagogika pozytywistyczna Teresa Hejnicka-Bezwińska 1.

Błogosławiona Teresa Benedykta - Edyta Stein

Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedyktyod Krzyża.

Kulczyńska Teresa

Kulczyńska Teresa (1894-1992); jedna z twórczyń naukowych podstaw polskiego pielęgniarstwa.

TERESA

Imię żeńskie niepewnego pochodzenia, może od wyspy Thera-dziś Santorin-a. od gr. thSra 'łowy'? Formy skr. nm. Resi, Thea, ang. Tess(a), Terry.

BARBARA TERESA od NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OCD

pozostawała podwpływem pism Teresy Wielkiej; przeżywała stany mist.