Teraźniejszość

Czytaj Dalej

Teraźniejszość to nonsens? czyli czas w filozofii starożytnej.

Czas od początku powstawania filozofii był zagadnieniem, które wywoływało wiele sporów. Prawie każdy z filozofów miał swoją odrębną koncepcję tego czym jest czas. Filozofia określa czas jako kategorię ogarniającą w sposób syntetyczny różne aspekty powstawania, trwania, wewnętrznych i zewnętrznych zmian oraz przemijania wszystkiego, co w jakikolwiek sposób istnieje (często z wyjątkiem Boga, czy szerzej - absolutu); podstawowa właściwość, a zarazem jeden z ...

ZWROTNICA. Kierunek: sztuka teraźniejszości, czasopismo lit.-artyst.

ZWROTNICA. Kierunek: sztuka teraźniejszości, czasopismo lit.-artyst., wyd. nieregularnie w Krakowie od maja 1922 do października 1923 (I seria, nr 1-6) i nast. od maja 1926 do czerwca 1927 (II seria, nr 7-12). Redaktorem i wydawcą był T. Peiper, którego publikacje wytyczały główny kierunek pisma (słowo...

Poezja awangardowa - „Uścisk z teraźniejszością”

Program artystyczny Tadeusza Peipera nie był (mówiąc potocznie) „oderwany od życia”.Przeciwnie: jego  r o z u m i e n i e  z a d a ń  N o w e j  S z t u k i  w y n i k a ł o  z e  s p o s ob u  r o z u m i e n i a  ż y c i a – oglądanego z różnych punktów widzenia, a więc w perspek-tywie dziejów...