Teoria uczuć moralnych

Czytaj Dalej

Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Rozwój afektywny: początki odwzajemniania i uczuć moralnych

• Piaget zakłada, że normy moralne mają trzy cechy: a) normy moralne można uogólniać na wszystkie analogiczne sytuacje, nie tylko sytuacje identyczne b) normy moralne wykraczają poza sytuacje oraz warunki, które wywołały c) normy moralne są związane z poczuciem autonomii Pojęcia reguł u dzieci • Pamiętacie słynną grę w kulę?

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria wartości moralnych

Chodzi tu o ilość wartości moralnych, o stosunek między dobrem (moralnym) a godziwością, doskonałością, powinnością; o sposób istnienia wartości moralnych i ich pozycję wśród innych wartości; o relację między dobrem a bytem.

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

świadomego i wolnego postępowania człowieka, stojącego wobec wartości moralnej, ponoszącego odpowiedzialność, podlegającego prawu moralnemu. Ten dział etyki jest przedłuŜeniem fenomenologii i metafizyki człowieka, w powiązaniu z teorią wartości moralnych.

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria sprawności moralnych (aretologia)

Ogólna teoria sprawności należy do teorii człowieka. Klasyczny wykład teorii sprawności dał Arystoteles, rozwinął go (m.

ETYKA - Teoria rozwoju moralnego Kohlberga

- Instrumentalizm - człowiek postępuje moralnie, gdyż widzi, że leży to w jego interesie - Szukanie aprobaty - człowiek postępuje moralnie, gdyż jest za to nagradzany przez innych ("dobry chłopczyk") Zgodność z prawem - człowiek postępuje moralnie, gdyż popiera istnienie prawa, które nakłada odpowiednie normy.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Mówi on, że ludzie którzy przeżyli obóz, nie mogą mieć “czystych niewinnych serc”, ponieważ tam wyzbyli się swoich idei, wartości moralnych i uznali nowe tj. Człowiek, któremu udało się przeżyć te ciężkie lata, musiał na nowo uczyć się nowych wartości moralnych.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Taka postawa wymagano niezwykłego heroizmu moralnego dostrzeganego w postępowaniu wobec innych i wobec własnego kraju. Heroizm moralny poznanych postaci nie ginie w czasie i jest dowodem trudnych wyborów między prawem do szczęścia, a obowiązkiem wobec innych.

Kodeks Moralny

Autor rozważa bowiem właśnie podstawowe kwestie moralne: dobro i zło, czyn zbrodniczy (na przykładzie Mansona), czyn poświęcenia się za drugiego człowieka (na przykład ojca Maksymiliana Kolbego). Eco, “Traktat moralny” Cz.

DYLEMATY MORALNE WYBRANYCH BOHATERÓW LITERACKICH

Dylematy moralne nieobce też były innemu bohaterowi antycznemu- mitologicznemuPrometeuszowi. Wątpliwości moralne również ani na chwilę nie opuściły doktora Judyma, bohatera"Ludzi bezdomnych" S.

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

Alegoria jest zazwyczaj obrazowym przedstawieniem (często personifikacją lub animizacją) pojęć abstrakcyjnych — moralnych, religijnych, metafizycznych, estetycznych, takich przykładowo, jak wolność, niewola, nędza, postęp, umiejętności, bogactwo, cnoty, grzechy.

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Wiersz

Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Rymy i strofy

Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - SUBTELNOŚĆ ANALIZY UCZUĆ - SAFONA

Tworzyła na przełomie VII i VI w.p.n.e. Była najwybitniejszą poetką starożytnej Grecji. Mieszkała na wyspie Lesbos, gdzie zajmowała się wychowaniem muzycznym skupionych wokół niej dziewcząt.

Napisała dziewięć ksiąg, które obejmowały pieśni weselne, miłosne, hymny i modlitwy. Jej wiersze są...

WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Kain i Abel”

Adam i Ewa mieli dwóch synów, Kaina i Abla. Podczas skłądania ofiary Bogu Kain zabija brata ponieważ jego ofiara nie była przyjęta bo została złożona z owoców, a nie ze zwierząt, tak jak chciał Bóg. Za swój czyn zostaje przeklęty i musi uciekać. Bóg daje Kainowi znamię i mówi, że jeżeli go ktoś...

WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Samson”

Anioł objawia się bezpłodnej kobiecie i mówi jej, że powije syna. Tak też się staje. Syn miał długie włosy, w których tkwiła jego siła. Włosy obcięła mu jego kochanka, a jej sprzymierzeńcy wypalili mu włosy. Po jakimś czasie włosy odrastają mu i Samson mści się. Miłość prowadzi do zguby, nie...

WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Hiob”

Hiob był bardzo religijny, nienaganny. Odebrano mu jednak bogactwa i za namową diabła spadły na niego nieszczęścia, aż stał się biedny. Stracił dzieci. Ogolił wtedy głowę, podarł szaty, ale nadal pozostał silnie wierzącym. Diabeł sprawił, że Hiob zachorował i został okaleczony. Hiob jednak...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „COŚ TY ATENOM ZROBIŁ, SOKRATESIE...”

Norwid Odwołuje się do konkretnych postaci: Sokratesa, Dantego, Kolumba, Camoensa, Kościuszki, Napoleona, Mickiewicza. Łączy ich to, że nie byli doceniani za życia, wygnani, skazani na śmierć, zdobywali uznanie dużo później.

Znakiem tego uznania był drugi grób, wspaniały pogrzeb. Zwrotka poświęcona...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „W WERONIE”

Wierz zawiera aluzję do tragedii Romea i Julii i opisuje co po nich pozostało: gruzy domów, „rozwalone bramy” i groby pod strażą cyprysów. Ponad nimi niebo „spłukane deszczem, poruszone gromem”, księżyc - „łagodne oko błękitu” i spadająca gwiazda. Takie zestawienie przedmiotów i zjawisk skłania do...