Magisterium Kościoła i teologowie

Te i inne wypowiedzi nie rozwiązałystarego problemu wolności badań teologicznych, który nękał teologów przed soborem, gdy KongregacjaŚwiętego Oficjum surowo występowała przeciw podejrzanym teologom.

Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Afrykanizacja teologu

Zakładanie międzynarodowych stowarzyszeń teologicznych,zwłaszcza Ekumenicznego Stowarzyszenia Teologów Afrykańskich, powstałego w Dar esSalam w 1976 r. Kongijski teolog Ka Manaprzedstawił panoramę teologii, w której zostały wyróżnione 3 podstawowe fazy.

Trzej teologowie

Uważani na Wschodzie za teologów par excellence: św. Szymon Nowy Teolog (949-1022).

Teologowie

Prowadzono jednak walkę dla innych motywów niż teologiczne, ito niewątpliwie sprawiło, że w drugiej fazie ikonoklazmu nie ma na Wschodzie wybitnych teologów. Teodor Studyta (759-826), bardziej polemista niż teolog, czerpał z myśli naukowej Jana Damasceńskiego.

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - MYŚL TEOLOGICZNA

stworzył metodologię teologii,określając jej źródła, przedmiot, specyfikę oraz cechy teologa;jest też twórcą słownictwa teol. jest pierwszym teologiemgr.

Ireneusz i teologowie zachodni

Owocem działalności teologów w III wieku było wypracowanie pojęcia apostolska tradycja i apostolskasukcesja oraz określenie kanonu Pisma świętego w tzw.

TEOLOGOWIE ZŁOTEGO WIEKU

Teologowie występują na licznych synodachtego okresu, a zwłaszcza na wielkich soborach, bronią ich nauki i pogłębiają treść teologicznychorzeczeń. Jeden przypada na pokolenie teologów w czasach soborunicejskiego, drugi - przy schyłku IV wieku.

Teologowie wschodni

Z teologów wschodnich najgłośniejszym stał się Maksym Wyznawca.

Teologowie niemieccy

Niemiecki teolog Ignaz Döllinger uważał, że dwoma oczami teologii są historia i filozofia.

BRACTWO PRAWOSŁAWNYCH TEOLOGÓW w POLSCE

wystąpili 1933 absolwenci StudiumTeologii Prawosł. UW, organizujący Koło AbsolwentówTeologii (Krużok Okoncziwszych Studientow Bogosłowow);1934 Synod Biskupów Polskiego Autokefalicznego KościołaPrawosł.

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - DZIEŁA

Teolog,Pz 1965, 257-393; 36 mów w: Święty G.

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ZNACZENIE

, R 1963; tenże, Grzegorz Teolog, Pz 1965; tenże, Amour de la solitude et vie dans le monde à l'école de G. scrittore e teologo In quaranta anni di ricerche (1925-1965), Rivista di storia e letteratura religiosa 8(1972) 341-374; E.

Teologowie aleksandryjscy

Orygenes (185-253), największy z aleksandryjskich nauczycieli i najwybitniejszy z teologów chrześcijaństwana Wschodzie, zajmował się początkowo nauczaniem w szkole gramatycznej, a prywatnie występowałjako nauczyciel nauki chrześcijańskiej, z czego mogli korzystać chrześcijanie i poganie.

TEOLOGOWIE I PISARZE

Średniowieczny przełom, widoczny w dziejach Kościoła na Zachodzie, i trudne warunki polityczne cesarstwabizantyjskiego nie sprzyjały rozwojowi teologii i piśmiennictwa kościelnego. Na Wschodzie wyróżniająsię jedynie teologowie, piszący przeciw monoteletyzmowi.

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św.

PatriarchaKonstantynopola, ur. 330 w Arianzos k. Nazjanzu(Kapadocja), zm. 390 tamże, ojciec i doktor Kościoła, poetai mówca zw. chrześcijańskim Demostenesem.

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ŻYCIE

Był pierworodnym synem bpa -» Grzegorza zNazjanzu Starszego i św. Nonny (siostra G. Gorgonia, bratCezary i kuzyn bp Amfiloch czczeni są także jako święci);

studiował w Cezarei Kapadockiej (gdzie przyjaźnił się z BazylimWielkim), a 349-352 w Cezarei Palest, i Aleksandrii;chrzest przyjął...

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - W IKONOGRAFII

Od X W. G. wyobrażany jest jako gr.biskup, mężczyzna w średnim wieku lub starzec (siwy, łysiejący,z krótką szeroką brodą i krzaczastymi brwiami), z prawicąwzniesioną w geście błogosławieństwa i zwojem (lubksięgą) w lewej ręce; jest to spośród świętych postać najczęściejpojawiająca się w...

TEOLOGOWIE O SYNU BOŻYM (LOGOSIE)

Wielkim osiągnięciem teologicznym był sobórnicejski (325), nie zdołał jednak od razu przywrócić jedności. Arianizm, wspierany przez niektórych cesarzy,rozpadł się na kilka kierunków teologicznych, a załamał się dopiero po soborze w Konstantynopolu (381).

TEOLOGOWIE O DUCHU ŚWIĘTYM

360) dyskusje teologiczne o Logosie objęły także zagadnienie Trzeciej Osoby Boskiej. Orzeczenie o bóstwie Ducha Świętego było ułatwionedzięki rozwiniętej teologii tzw.