Teodoryk

Czytaj Dalej

Niemiecka mistyka spekulatywna - Teodoryk z Fryburga

Jak już wspomnieliśmy na pierwszy plan pośród neoplatoników wybija się Teodorykz Fryburga (Dietrich von Freiberg), zwany też Theodoricus Teutonicus.Urodzony około 1250 r. zapewne we Fryburgu w Saksonii. Zrazu tam nauczał.Następnie studiował w Paryżu i t am w 1297 r. został profesorem. Jako...

Szkoła w Chartres - Teodoryk z Chartres

Gdy Gilbert z la Porrće objął w 1141 r. katedrę w Paryżu, następcą jego jakokanclerz szkoły w Chartres został brat Bernarda, Teodoryk z Chartres. Pierwszyraz spotykamy się z nim w 1121 r. w Soissons, w czasie pierwszego potępieniaAbelarda, dokąd towarzyszy biskupowi Gotfrydowi z Chartres jako...

Teodoryk Wielki

 

Teodoryk, znajdujący się na wschodniorzymskiej służbie król Ostrogotów, był zdolnym dowódcą i wielbicielem kultury rzymskiej. Popadł on w konflikt o podłożu religijnym z wiarołomnym cesarzem Zenonem. Wielokrotnie pustoszył Półwysep Bałkański, niemalże docierając pod mury stolicy, by pod...

TEODORYK WIELKI

ok. 455-526, Król Ostrogotów od 471. Gdy państwo Attyli rozpadło się po jego śmierci w 453, Ostrogoci odzyskali niezależność. Cesarze bizantyjscy opłacali ich, aby przepędzili innych barbarzyńców germańskich na zachód. Nagrodzili ich Pannonią i wzięli Teodoryka, 7-letniego syna ich króla Teodemira...

TEODORYK

Gr. Theoderichos, imię greckie, zgrecyzowana forma nm. Dietrich (Theoderich), ang. Theodoric, imię spotykane także w śrdw. Polsce.

Długosz pod r. 1234 pisze o wojewodzie krakowskim Teodoryku z domu Gryfów: „Polacy dla trudnego brzmienia wyrazu gr. w mowie swojej nazwali go Cedrem, tak jak wszystkich innych...