Temperatura powietrza

Czytaj Dalej

Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

Pionowe zmiany temperatury powietrza Zmiany temperatury powietrza atmosferycznego zależą nie tylko od wymienionych w poprzednim rozdziale czynników zewnętrznych.

Temperatura powietrza

- zapylenie atmosfery sztuczne (przemysł) i naturalne (pyły wulkaniczne i pustynne) - zachmurzenie - chmury blokują promienie słoneczne co wpływa na zmniejszenie się temperatury Inwersja temperatury - odwrócony układ temperatury, wraz ze wzrostem wysokości temperatura rośnie, w kotlinach bowiem zalega mroźne powietrze I jest chłodniej niż na wyższych wysokościach, a w szczególności na stokach o ekspozycji południowej.

Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza

W rocznym rozkładzie temperatur na Ziemi obserwuje się: • strefowość termiczną odpowiadającą strefom oświetlenia Ziemi wy­rażającą się spadkiem temperatury wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, • wyższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie letnim, • niższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie zimowym, • największe różnice zmian ...

Prognozowanie pogody - Temperatura powietrza

Termometr ustawia sie niemal poziomo; kiedy obniza sie temperatura, kurczy sie alkohol (toluen) i wciaga za soba precik; kiedy temperatura wzrasta , slupek alkoholu wydluza sie, ale nie popycha precika, lecz go oplywa - precik wskazuje nadal najnizsza temperature.

CHRAPY (Schnorchels) - mechanizm wymiany powietrza

Z tego względu „chrapy" mogły być używane tylko przy spokojnym morzu, a jeden z marynarzy musiał cały czas nadzorować ich pracę, aby w przypadku zablokowania przez wodę dopływu powietrza natych­miast wyłączyć silniki.

Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

Dążność powietrza atmosferycznego do stanu równowagi powoduje, że wiatr wieje zawsze od ciśnienia wyższego w kierunku ciśnienia niższego.

Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

Wilgotność powietrza atmosferycznego

• wilgotność względną - będącą miarą nasycenia powietrza parą wodną, czyli procentowy stosunek udziału pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary, jaką powietrze o danej temperaturze może wchłonąć.

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Dobowe zmiany temperatur wywołane tym nagrzewaniem sięgają do różnych głębokości (w zależności od intensywności nagrzewania). Poniżej, do głębokości 20 - 25 m, notuje się roczne zmiany temperatur.

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay.

Zanieczyszczenia powietrza - Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości.

Zanieczyszczenia powietrza - Smog

Rozróżnia się dwa rodzaje smogu: 1) smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, utleniający), może wystąpić od lipca do października przy temperaturze 24¸35°C, powoduje ograniczenie widoczności do 0,8¸1,6 km (powietrze ma brązowawe zabarwienie).

Zanieczyszczenia powietrza - Dziura ozonowa

Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego)...

Zanieczyszczenia powietrza - Freony

Niższe freony mają dużą prężność pary w niskich temperaturach i duże ciepło parowania, są bezwonne lub mają zapach eteru, pozbawione barwy, nietrujące i niepalne, nie powodują korozji metali, są łatwe do skroplenia, odznaczają się małym napięciem powierzchniowym i lepkością.

Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

Tam , gdzie stężenie zanieczyszczeń jest największe , niemal zupełnie brak jakichkolwiek porostów , ale im powietrze jest czystsze , tym więcej gatunków porostów występuje .

Zanieczyszczenia powietrza - Zanieczyszczenia w Polsce

Żeby oczyścić powietrze należy dokonać: - zmian technologicznych - zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające na wszystkich emitorach zanieczyszczeń ( cyklony, odpylacze, absorbery, adsorbery, reaktory katalityczne, kompresory, kondensatory, piece do spalania ) - ustalić prawidłowe kryteria oceny zanieczyszczeń Od początku lat 90 - tych obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo było spowodowane spadkiem produkcji ...

Wilgotność powietrza a chmury

Temperatura przy której następuje stan nasycenia powietrza i kondensacja zawartej w nich pary wodnej , określana jest jako temperaturą punktu rosy.

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA

- Termosfera - górna granica tej warstwy wynosi 300-800 km, Następuje gwałtowny wzrost temperatury do 1500OC. Skład powietrza: azot, tlen, argon, neon, hel, krypton, ksenon, wodór, metan, tlenek azotu.

TEMPERATURA TROPOSFERY

wilgotnego powietrza o 0,6OC na każde 100 metrów wysokości 2. Najniższa temperatura - Antarktyda = - 89 OC Najwyższa temperatura - Dżibuti (Afryka) = 63 OC

CYRKULACJA POWIETRZA NA ZIEMI

Masy powietrza i fronty atmosferyczne a) masy powietrza - równikowe - występują w strefie okołorównikowej - zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych - polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych - arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych b) fronty atmosferyczne - front arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego - front polarny oddziela powietrze ...