Jakie znaczenie dla percepcji tekstu ma tempo mowy?

Tempo mowy w zdecydowanej większości przypadków ma istotny wpływ na wyrazistość artykulacyjną oraz sprawność i skuteczność komunikacyjną Jeśli ktoś mówi zbyt szybko i/lub nerwowo, to tym samym zwykle utrudnia (zakłóca) odbiór przekazy wanych treści, Odbiorca może bowiem nic nadążać za lawiną dźwięków docierających do jego uszu, a w konsekwencji może po prostu przestać słuchać i wyłączyć się z procesu komunikacji ...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Przyspieszenie tempa

Rozwiązanie to posiada co najmniej dwie zalety, a mianowicie wymaga od uczniów systematycznej pracy oraz podpo­rządkowuje czas nauki i tempo indywidualnym możliwościom, zapobiegając w ten sposób zbytniemu ich przeciążeniu.

Jaką średnią stosujemy do oceny średniego tempa zmian zjawiska jednorodnego w czasie?

Tempo zmian informuje, o ile % poziom zjawiska w danym okresie jest wyższy (niższy) od poziomu w okresie przyjętym za podstawę porównań.

Zabawy logopedyczne: Andrzej Waligórski - Ballada ćwiczebna na tempo i dykcje

Pewien optyk mieszkał z synem

A ten syn był synoptykiem

I ten syn miał konkubinę

Ożenioną z pewnym prykiem

Pryk okazem był sceptyka

Jak po cichu mawiał optyk

A pryk mawiał do optyka,

Że sceptykiem jest synoptyk

 

Raz objadłszy się papryką

Poszedł w miasto syn z patykiem

I rzuciwszy...

Omów zasadę konstrukcji i sposób posługiwania się graficzną metodą oceny tempa i harmonijności rozwoju

„Graficzna metoda” oparta jest na fakcie zmieniającej się z wiekiem współzależności wysokości i masy ciała. Siatka jest skonstruowana w ten sposób, że na osi x znajdują się wielkości masy, a na osi y wysokości ciała (układ ten może być odwrotny, wówczas na osi x jest wysokość ciała). Na tle tego...