Telofaza

Telofaza

Czytaj Dalej

TELOFAZA

Telofazie często towarzyszy także proces cytokinezy, a więc podział cytopłazmy. W wyniku tych procesów, pod koniec telofazy, powstają 2 (jak w mitozie) lub 4 (w mejozie) potomne komórki.