Telewizja

Telewizja

Czytaj Dalej

TELEWIZJA – SPOŁECZNY WPŁYW TEGO MEDIUM

Po przeprowadzeniu badań elektroencefalograficznych naukowcy wysnuli wnioski, które nie nastrajają optymistycznie, a mianowicie zapis EEG wskazywał, że podczas oglądania telewizji poziom pobudzenia umysłowego, mierzony liczbą fal alfa, jest niższy niż w trakcie czytania, poza tym ludziom towarzyszy uczucie odprężenia i bierności, ale wraz z wyłączeniem odbiornika telewizyjnego wrażenie bierności nie znika, a co gorsza aktywność umysłowa nadal znajduje ...

Historia Telewizji

Spektakle telewizyjne, podobnie jak filmy telewizyjne (których nie należy mylić z filmami kinowymi, często emitowanymi w telewizji), posługują się planami bliskimi, a tylko w razie uzasadnionej konieczności — odległymi.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Wydane w latach 90-tych liczne zmiany przepisów o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczyły zwłaszcza uporządkowania problemów finansowych, przedstawiania w programach telewizji publicznej stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Wydane w latach 90-tych liczne zmiany przepisów o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczyły zwłaszcza uporządkowania problemów finansowych, przedstawiania w programach telewizji publicznej stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców.

Telewizja jako jeden z wychowawców naszych czasów.Negatywny wpływ nadmiernego oglądania telewizji.

Po przeprowadzeniu badań elektroencefalograficznych naukowcy wyprowadzili wnioski, które nie nastrajają optymistycznie, a mianowicie zapis EEG wskazywał, że podczas oglądania telewizji poziom pobudzenia umysłowego, mierzony liczbą fal alfa, jest niższy niż w trakcie czytania, poza tym ludziom towarzyszy uczucie odprężenia i bierności, ale wraz z wyłączeniem odbiornika telewizyjnego wrażenie bierności nie znika, a co gorsza aktywność umysłowa nadal ...

Psychologiczne funkcje odbioru telewizji –konspekt

rozrywka a) ucieczka od rzeczywistości b) zrelaksowanie się c) doświadczenie przyjemności estetycznej d) wypełnianie swojego czasu wolnego e) pobudzenie emocjonalne, przeżywanie strachu podniecenia (również seksualnego) Izdebska zwraca uwagę na ważne miejsce telewizji jakie zajmuje w procesie wychowania i socjalizacji i wyróżnia 5 funkcji telewizji: 1.

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - TELEWIZJA JAKO NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY ŚRODEK PRZEKAZU INFORMACJI W RAMACH PUBLIC RELATIONS

duży zasięg - duża liczba odbiorców dzięki telewizjisatelitarnej; dlatego nawet przy wysokich cenach reklamemitowanych w telewizji koszt dotarcia d o tysiącaodbiorców jest niski w porównaniu z innymi media 4.

Telewizja jako medium które zubaża czy wzbogaca odbiorcę ?

Młodzież coraz rzadziej styka się z prawdziwą sztuką, dlatego że odbiera ją tylko za pośrednictwem telewizji, która nie jest w stanie przekazać żadnych dodatkowych efektów prócz wizji i dźwięku.

Telewizja

Każdy program telewizyjny wymaga innej scenografii. Wszystko wskazuje na to, że nic nie jest w stanie zahamować triumfalnego rozwoju telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji do najważniejszych zadań KRRiT zalicza:  Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji;  Określenie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych;  Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;  Sprawowanie kontroli ...

Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku szkolnym.

Telewizja zawładnęła życiem nie tylko wielu dzieci, ale i ich rodziców. We wszystkich odnajdujemy to samo stwierdzenie: telewizja jest niezmiernie ważnym środkiem oddziaływania na psychikę i emocje dziecka; jest jednym z bardzo ważnych czynników jego wychowania.

Fale - TELEWIZJA

Telewizor, odbiornik telewizyjny jest to urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbierania sygnałów telewizyjnych nadawanych przez telewizyjne stacje nadawcze w postaci fal elektromagnetycznych i do przetwarzania tych fal w obrazy i towarzyszący im dźwięk.

Jaką rolę pełni telewizja w moim życiu.

W dobrej telewizji każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bez względu na wiek i zainteresowania. W nauce może nam pomóc telewizja, jest wiele programów popularnonaukowych, przyrodniczych, historycznych.

Media w Chinach - Telewizja

Największym fenomenem w Chinach jest telewizja kablowa, która poczštkowo miała służyć tylko dystrybuowaniu programów do odległych regionów i wzmacnianiu sygnału przesyłu telewizji ogólnochińskiej.

Znaczenie telewizji

Techniki telewizyjne wykorzystywane są również do sterowania procesami produkcyjnymi, telewizja używa się także w medycynie, astronomii, geografii. Jak widać telewizja i technologie telewizyjne mają swoje dobre i złe strony.

Radio, film, telewizja (1914 - 1978)

Telewizja mechaniczna została wynaleziona już w 1884 roku, ale pierwszy pokaz działania telewizji odbyłsię w 1926 roku, regularne zaś nadawanie audycji programowych zaczęło się w 1936 roku, a uruchomieniepierwszej stacji nadawczej telewizji kolorowej w 1956 roku.

Jak działa telewizja satelitarna i kablowa?

Pomimo dużych sukcesów telewizji kablowej (miasta) i satelitarnej wciąż największe znaczenie ma konwencjonalna telewizja „naziemna". Właśnie stacje naziemne będą już niedługo nadawały program telewizji cyfrowej - będzie to chyba najwięk­sza rewolucja w dziejach tego środka przekazu.

Telewizja komercyjna w RFN

RTL Group RTL to najpopularniejsza stacja telewizyjna za Odrą, jak podaje oficjalna strona udział w widowni w 2005 roku w grupie docelowej 14-49 lat wyniósł ponad 16 procent (całość ponad 13%), a udział w telewizyjnym rynku reklamy wyniósł 27 procent.

Telewizja Kablowa, CATV

Telewizja kablowa jest to system, w którym programy telewizyjne doprowadza się do abonentów droga przewodową. Centrum sieci telewizji przewodowej jest stacja główna, w której są odbierane telewizyjne i radiowe programy pochodzące z różnych źródeł oraz sygnały zwrotne pochodzące od abonentów.

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą   Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.