Teleskop

Czytaj Dalej

Największe teleskopy świata

Toteż teleskop o średnicy większej od 1 m może być tylko teleskopem zwierciadlanym.

Co to jest teleskop Kecka?

Teleskop Kecka, którego lustro ma efektyw­ną średnicę 10 m, jest pierwszym z nowej generacji teleskopów, która ma zrewolucjonizować nasze możliwości oglądania kosmosu. W latach siedemdziesiątych w Związku Ra­dzieckim zbudowano teleskop, który miał konku­rować z gigantem z Mount Palomar.

Teleskopy zwierciadlane

A zatem teleskop w układzie Cassegraina różni się od teleskopu w układzie Gregory’ego głównie tym, że małe zwierciadło pomocnicze nie jest wklęsłe, lecz wypukłe.

W jaki sposób udoskonalano teleskop?

XX wieku ZSRR buduje teleskop o lustrze sześciometrowej średnicy, jednak lustro ulega zniekształceniu 1985 Rozpoczęcie prac nad teleskopem Kecka 1990 Pierwsze obrazy z teleskopu Kecka; Wyniesienie na orbitę teleskopu Hubble'a 1992 Oficjalny odbiór teleskopu Kecka 1993 Teleskop Hubble'a naprawiony i wdrożony do obserwacji 1996 Budowa teleskopu Keck 2; razem z Keckiem 1 będą mogły ...

Jak powstawał teleskop?

XX wieku ZSRR buduje teleskop o lustrze sześciometrowej średnicy, jednak lustro ulega zniekształceniu 1985 Rozpoczęcie prac nad teleskopem Kecka 1990 Pierwsze obrazy z teleskopu Kecka; Wyniesienie na orbitę teleskopu Hubble'a 1992 Oficjalny odbiór teleskopu Kecka 1993 Teleskop Hubble'a naprawiony i wdrożony do obserwacji 1996 Budowa teleskopu Keck 2; razem z Keckiem 1 będą ...

Jak działa teleskop odbiciowy - reflektor?

Przez wiele lat 5-metrowy teleskop Hale'a z Mount Palomar był największym teleskopem optycznym świata. Dziś największy jest amerykań­ski teleskop Kecka, z optyką aktywną, posiadają­cy zwierciadło o średnicy 10 metrów, złożone z 36 ściśle przylegających segmentów o grubości 8 cm każdy.

Teleskopy

Teleskopy dzielimy, w zależności od zasady działania ich układu optycznego, na dwie katego­rie. Nazwę teleskop potocznie stosuje się tylko do teleskopów odbiciowych.

Teleskop Hubble'a

Niemniej jednak, pomimo że Teleskop Hubble'a (TH) ma lustro o średnicy zaledwie 2,4 metra - mniej niż największe teleskopy ziemskie -może on zarejestrować obiekty 100 razy bledsze i szczegóły 10 razy mniejsze od tych, dostępnych teleskopom usytuowanym na Ziemi.

Kosmos - Jakie nowe odkrycia umożliwił teleskop?

Teleskop Galileusza powiększał 32 razu. w pewnym pomysłowym doświadczeniu wykorzystano jednocześnie teleskop i wahadło. Teleskop ukazał nowy Wszechświat, lecz choć odpowiedział na kilka pytań, zarazem postawił wiele następnych.

Co zaobserwował teleskop Hubble'a?

Jedną z najbardziej fascynujących fotografii wykonanych przez teleskop Hubble'a jest zdjęcie oddalających się galaktyk, oglądanych z coraz większej odległości zarówno przestrzennej, jak i czasowej, gdyż ich światło potrzebuje coraz wię­cej czasu, by do nas dotrzeć.

Co to są teleskopy fotograficzne?

teleskop fotograficzny. W tym czasie teleskop musi być ciągle nakierowany na ten sam obiekt, musi poruszać się jednostajnie, by kompensować efekt wynikający z obrotowego ruchu Ziemi.

Co to jest teleskop Galileusza (refraktor)?

Zasada działania teleskopu Galileusza opiera się na załamaniu (refrakcji) promieni świetlnych na soczewkach i dlatego konstrukcje tego typu nazywamy refraktorami. W innym typie refraktora, nazywanym teleskopem astronomicznym, tak­że soczewki okularu są skupiające.

Co to jest teleskop Newtona (reflektor)?

teleskop zwier­ciadlany, czyli reflektor.

Zwierciadła wielkich teleskopów

Naj­większą konstrukcją tego rodzaju jest teleskop MMT z obserwatorium uniwersytetu w Arizonie.

Obserwacja kosmosu przez Teleskop Hubble'a (TH)

Tutaj, zdalnie sterowane ramię wahadłowca przyciągnęło teleskop w kie­runku platformy statku, gdzie przez pięć dni dwa zespoły astronautów dokonywały niezbędnych przeróbek. # Teleskop kosmiczny nosi imię Edwina Hubble'a, amerykańskiego astronoma, który w 1929 r.

Na czym polegała nieostrość Teleskopu Hubble'a (TH)?

Co jest zdu­miewające, okazało się, że działanie teleskopu nigdy nie zostało sprawdzone na Ziemi, przed wysłaniem go w kosmos.