Telephone

Telephone

Czytaj Dalej

KTS (Key Telephone System)

KTS (Key Telephone System) - najprostszy abonencki system klawiszowy umożliwiający ręczne wybieranie zewnętrznej linii telefonicznej przez najwyżej kilkunastu przyłączonych do niej abonentów lokalnych. Wszyscy wewnętrzni użytkownicy jednej (lub najwyżej kilku) zewnętrznych linii telefonicznej mają...

POTS (Plain Old Telephone Services)

POTS (Plain Old Telephone Services) - najstarsza, podstawowa usługa telefoniczna, umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez trwałe lub komutowane łącza telefoniczne. Połączenia są zestawiane przez wybieranie dekadowe za pomocą tarczy numerowej lub tonowe z kodowaniem DTMF, a następnie komutowane w...

PSTN (Public Switched Telephone Network)

PSTN (Public Switched Telephone Network) - najstarsza infrastruktura telekomunikacyjna o charakterze publicznym, oparta na komutacji łączy (linii telefonicznych). Podstawowa oferta usług w sieci publicznej PSTN, obejmująca tylko automatyczną komutację kanałów rozmownych POTS, jest stopniowo rozszerzana o...

TFTS (Terrestrial Flight Telephone System)

TFTS (Terrestrial Flight Telephone System) - europejski standard naziemnego systemu lotniczej łączności telefonicznej, wprowadzany obecnie dla pasażerów komunikacji lotniczej.

Parametry systemu ustalone (1992 r.) przez ETSI wykorzystują częstotliwości radiowe w pasmach 1670-1675 MHz (transmisja...