Telefon

Telefon

Czytaj Dalej

Rozmowa przez telefon

Telefon stał się powszechnym środkiem porozumiewania się. Skonstruowano też nowe typy telefonów - telefony komórkowe, telefony z automatycznymi sekretarkami, rejestrującymi informacje przekazywane podczas nieobecności gospodarzy.

Telefon cyfrowy ISDN

W telefonach ISDN, zamiast wskaźnika alfanumerycznego, są instalowane monitory graficzne LCD w formacie CIF lub QCIF (Quarter CIF), stanowiące pomoc w realizacji wielu funkcji dodatkowych: interpretacja funkcji klawiszy, zegar, budzik, kalendarz, sekretarka, miniksiążka telefoniczna, sposób i wielkość taryfikacji, przenoszenie rozmów oraz wyświetlanie: numerów telefonów realizowanego połączenia, nadsyłanych komunikatów SMS, stanu ...

Historia powstania telefonu

Telefony wytwarzają sygnały analogowe - nazywane tak, gdyż zmieniają się analogicznie (podobnie) do zmian gęstości powietrza wytwarzanych przez falę akustyczną. Dzięki stosowaniu fal nośnych różniących się czę­stościami możliwe jest równoczesne przesyłanie tą samą linią wielu rozmów telefonicznych.

Czy telefony komórkowe i komputery wpływają na ograniczenie osobistych kontaktów między ludzkich i powodują strach przed rozmowa w cztery oczy?

Wraz z rozwojem techniki pojawiły się w życiu człowieka wynalazki takie jak telefon komórkowy czy Internet. Przez telefon komórkowy możemy wysłać z najdalszego zakątka ziemi zdjęcie, które dotrze do adresata nie później niż po minucie.

Telefon komórkowy

W przeciwieństwie do tradycyjnych telefonów stacjonarnych i większości komórkowych telefonów analogowych cyfrowe telefony komórkowe zapewniają poufność przekazywanych rozmów, także przekaz danych w szerokim zakresie przepływności od 9,6 kb/s (GSM) do 384 kb/s (GSM/GPRS) oraz 2 Mb/s (UMTS) - bez identyfikacji miejsca pobytu abonenta ruchomego.

Prywatne komunikowanie się – telefon dla wybranych

W telefonii dominowała Skandynawia – tam przed I wojna światową jeden aparat przypadał na pięciu mieszkańców Sztokholmu, a w Chrystianii wprowadzono pierwsze budki telefoniczne.

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Formą pomocy bezpośredniej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom były porady w Młodzieżowych Telefonach Zaufania funkcjonujących na terenie całej Polski z siedzibą w poradniach.

Telefony komórkowe

Ze stacji rozmowa jest transmitowana poprzez specjalną centralę normalną siecią telefo­niczną do telefonu stacjonarnego lub do innej sta­cji nadawczo-odbiorczej i z niej, za pomocą fal radiowych, do aparatu komórkowego.

Telefon analogowy

Telefon analogowy - urządzenie przewodowej telefonii abonenckiej służące do przetwarzania dźwięków mowy na sygnały elektryczne i przesyłania ich na odległość przez system komutacji (centralę telefoniczną) i odwrotnie.

Słówka i zwroty - Telefony

Słownik: a coin- moneta a coin slot answering machine blue pages- alarmowe cheap / evening rate directory enquires- biuro numerów extension- wewnętrzny free call= talk free call hang on- proszę nie odkładać hold on – proszę czekać international call local call- miejscowa long distance call operator- telefonistka personal call = collect call (USA) – rozmowa z przywołaniem phone ...

Telefon bez drutu

Pomysłem leżącym u podstaw przekazywania dźwięku za pomocą fal radiowych było zastoso­wanie mikrofonu do ich modulowania. Fessenden rozpoczął prace w 1900 roku od prób transmisji na niewielkich odległościach. Ówczesne odbiorniki radiotelegraficzne były niekiedy wyposażane w słuchawki, by operatorzy...

Przedstaw podstawowe funkcje telefonów i faksu komputerowego

Telefonia internetowa pozwala na dostęp do Internetu, wysyłanie wiadomości SMS, korzystanie z poczty głosowej, e-mail, przeglądanie zasobów witryn www, otrzymywanie ofert i realizacja płatności.

Aparat telefoniczny, telefon

Urządzenie abonenckiej telefonii przewodowej służące do przetwarzania dźwięków mowy na sygnały elektryczne i przesyłania ich na odległość przez system komutacji (centralę telefoniczną) i odwrotnie.

Kosmiczny telefon

Bezposredni kontakt z istotami rozumnymi zamieszkałymi na planetach innych słońc nie będzie prędko możliwy, a w każdym razie jeszcze nie na obecnym etapie naszej cywilizacji. Aby to kiedyś' stało się osiągalne, musimy dalej rozwijać astroinżynierię i wielokrotnie zwiększyć produkcją energii. To...