Między Sacrum a Techno. O próbie filozoficznej rewindykacji kultury w poezji Dawida Junga.

Swoim debiutem poetyckim z roku 2006 Dawid Jung dołączył do grona polskich poetów kanonu, kontynuatorów trudnych, choć sprawdzonych tropów. Bohaterowie jego wierszy uwikłani są w dziwny dialog między ponowoczesnym światem konsumentów a kulturą duchowych wartości, między światem nadprodukcji artefaktów i informacji o stanie współczesności a chrześcijańską kulturą ars moriendi. Kulturą wymagającą pokory i szacunku do ludzkiego życia, które obecnie traci swój ...