Techniki obróbki kamienia w paleolicie i mezolicie

Przedmiotem intencjonalnej obróbki w paleolicie i mezolicie były konkrecje skał twardych (dających w wyniku tej obróbki przełamy muszlowate), fragmenty tych konkrecji lub otoczaki zwane łącznie surowiakami. Naturalne powierzchnie surowiaków są fragmentami zewnętrznych powierzchni konkrecji (w wypadku...

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Podstawieni aktorzy

Ta technika polega na wprowadzaniu do komunikatu wymyślonej osoby (lub realnej osoby w wymyślonej sytuacji) w celu przedstawienia przy jej pomocy własnego punktu widzenia.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Nadużycie statystyki

Najczęściej technika ta może przyjmować następujące postacie.

Techniki wywoływania mutacji

   Często stosowana jest następująca technika służąca selekcji aulcsotrofów: hoduje się mikroorganizmy w pożywce minimalnej i dodaje antybiotyk, np.

Techniki transformacji

Technika ta ma wiele zalet.

Technika obserwacji dorywczej

Stanowią nade wszystko podstawę formułowania hipotezy roboczej, której zweryfikowanie wymaga bardziej rzetelnych technik badawczych niż technika obserwacji dorywczej.

Techniki zbierania danych jakościowych

Każda z opisanych powyżej metod badawczych korzysta z jednej lub więcej technik zbierania danych empirycznych (wielu badaczy woli określenie „materiału empirycznego”, ponieważ nie wszystkie dane mają charakter numeryczny, lecz zwykle opisowy).

Techniki zbierania danych w badaniach jakościowych obejmują...

Techniki zabezpieczenia społecznego

Technika opiekuńcza - jest stosowana wobec tej kategorii danego państwa, która nie może korzystać z techniki 1 i 2 (dotyczy obywateli, którzy nie mają uprawnień np.

Co to jest technika kwasorytowa?

Inna technika polega na tym, że najpierw w wer­niksie wydrapuje się te linie, które mają być naj­ciemniejsze. Za pomocą cukru Istnieje ciekawa technika kwasorytu, gdzie rysunek wykonuje się na czystej płycie metalowej pędzlem zanurzonym w roztworze cukru i tuszu.

Techniki Freinet'a

Nie mniej ważne jest uzasadnione umotywowanie wysiłków ,jakie dziecko podejmuje i stwarzanie mu poczucia bezpieczeństwa oraz posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami i technikami. Frankiewicz,,Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego,, W-wa 1983r.

Metody i techniki badań socjologicznych

Natomiast technika to szczegółowy sposób wykonywania danego rodzaju zadań badawczych, sposób gromadzenia materiałów i jest ona elementem metody.

Techniki manualne stosowane w leczeniu zaburzeń czynnościowych

Jakjuż wspomniano, zasadniczym obiektem zainteresowania terapii manualnej w obrębie kręgosłupa są struktury słupa tylnego: stawy międzywyrost-kowe, ich aparat torebkowo-więzadłowy oraz mięśnie współdziałające ze stawami. Zaburzenia czynności powyższych struktur sąbezpośrednim powodem i...

Techniki uzyskiwania półsurowca w paleolicie dolnym i środkowym - Technika klaktońska

Oczywiście na całym obszarze Starego Świata technika ta przetrwała aż do młodszej epoki kamienia, w której reprezentowana jest szczególnie w stanowiskach pracownianych, przy wstępnej obróbce rdzeni.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Publiczność odziedziczona

O tym, że jest to technika świadomie używana swiadczą następujące fakty.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Podawanie nieprawdziwych informacji

W reklamie też występuje ta technika, na przykład w postaci niepełnej informacji o towarach, zwłaszcza o brakach tkwiących w towarach lub szkodliwości niektórych produktów (spożywczych, leków itp).

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Sugestia: głębokie podejście

Trzeba jednak powiedzieć, że tak rozumiana sugestia jako technika perswazyjna jest bardzo trudna do stosowania, toteż niezwykle rzadko spotykana.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Oddziaływanie pośrednie

Ta technika jest stosowana nie tylko w reklamie komercyjnej.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Rozdawanie próbek i prezentów

Taką postać przyjmuje ta technika najczęściej przy propagandzie jakiegoś kraju lub jego kultury.

Techniki zabiegu

Dzięki temu technika punktowa zyskuje popularność, ale jej skuteczność w stosunku do skaningu może być mniejsza.

Technika obserwacji skategoryzowanej

Jest to technika wysoko ceniona w badaniach pedagogicznych. Natomiast technika obserwacji skategoryzowanej ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obserwacyjnego.