Technik

Czytaj Dalej

Pojęcie metod i technik badawczych

Kryteria klasyfikacji metod i technik badań pedagogicznych Współcześnie znane są różne metody i techniki badań pedagogicznych. Poza tym nie obejmuje on wszystkich znanych i zalecanych współcześnie metod i technik badań pedagogicznych.

Etyczne i pedagogiczne zagrożenia obecności technik informacyjnych w edukacji

Techniki komputerowe są taką formą przekazu wiedzy, której nic nie zastąpi, gdyż żadna z dostępnych technik nie łączy w sobie tak harmonijnie możliwości informowania i prezentowania.

Próba klasyfikacji metod i technik pedagogicznych

Oto zaproponowany tu podział metod i podporządkowanych im technik badań pedagogicznych: —    metoda obserwacji: a) techniki obserwacji standaryzowanej, czyli technika obserwacji skategoryzowanej i technika obserwacji próbek czasowych, b) techniki obserwacji niestandaryzowanej, tj.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik językowych

Mając świadomość wielkości obszaru zastosowań grupy technik językowych mogę wskazać tylko niektóre, moim zdaniem najważniejsze kierunki lub, jak kto woli, obszary wykorzystania tych technik.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik argumentacyjnych

Podobnie jak w przypadku technik językowych, grupa technik argumentacyjnych stanowi obszerne pole zastosowań i w odróżnieniu od wielu innych technik przedstawionych w tej typologii, ma ona dość dużą literaturę, zwłaszcza z dziedziny logiki i prawa.

Metodologiczna poprawność metod i technik badań pedagogicznych

Ponadto mówi się o obiektywności metod i technik badawczych. Niejednokrotnie też bardziej narażona na niedocenianie jest trafność tych metod i technik.

Na czym polega specyfika procesu badania diagnostycznego, metod i technik stosowanych w psychologii klinicznej dziecka?

Opracowano szereg technik diagnostycznych, w których uwzględniono właściwości psychiki dziecka, np. Opisy konkretnych metod i technik diagnostycznych znajdują się w podręcznikach, np.

Niektóre sposoby badania technik górnopaleolitycznych i mezolitycznych

Podobnie jak przy badaniu technik paleolitu dolnego i środkowego szereg zabiegów technicznych okresów późniejszych zdołano odtworzyć na podstawie metod eksperymentalnych.

Drama wg technik Boltona

Drama wg technik Boltona Drama jest metodą pedagogiczną, która dzięki odwoływaniu się do indywidualności każdej jednostki ludzkiej sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka.

Technicy ortopedyczni

technicy ortopedyczni; pracownicy techniczni wykonujący przedmioty (lub części) zaopatrzenia ortopedycznego. Należą do nich:

bandażysta ortopedyczny; osoba posiadająca kwalifikacje do wykonania indywidualnych przedmiotów ortopedycznych w zakresie prac krawieckich, rymarskich, kaletniczych, gorseciarskich...

Technik

Specjalista w zakresie wiedzyi umiejętności technicznych; ten, kto pracuje w jakiejś gałęzi techniki; absolwent technikum; technik budowlany, górnictwa odkrywkowego, strzałowy, elektryk.

Klasyfikacja technik hodowlanych

Techniki te polegają na unieruchomieniu komórek na powierzchni nośnika bądź zamknięciu komórek wewnątrz cząsteczek polimeru. Bardzo ważnym kryterium podziału technik hodowlanych jest sposób prowadzenia procesu.

Jakie jest zastosowanie technik rytowniczych w elektronice?

Kolejną dziedziną, w której techniki te są stoso­wane jest elektronika.

Metody i zastosowania technik prezentacyjnych

Strony www – w tym:

Witryny, portale, wortale

Mechanizmy reklamy

Sklepy

E-mail, biuletyny, listy adresowe, autorespondery

Newsgroups, usenet, IRE

Edixnet

Home office banking

Płatności w Internecie

Telefonia internetowa

Zastosowanie stron...