POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę.

Powstanie teatru greckiego

Teatr grecki wywodzi sie ze swiat boga Dionizosa.

Teatr antycznej Grecji - Aktorzy i widzowie

Aktorzy występowali w centralnym punkcie teatru, na scenie zwanej orchestra. Aby przedstawić interwencje bogów w losy bohaterów sztuki, stosowano pierwsze teatralne maszyny.

BOLSZOJ TEATR

Teat r Wielki', w Moskwie, zbudowany w 1825 dla zespołu operowego teatrów cesarskich (pierw.

Goffman "Człowiek w teatrze życia codziennego"

Człowiek w teatrze życia codziennego?

Teatr im. Juliusza Słowackiego

Napis na fasadzie: „Kraków Narodowej Sztuce" przypomina zarówno o tym, że teatr powstał dzięki składkom, jak i o ówczesnym zamiłowaniu do narodowych tradycji. Teatralna kurtyna jest wielkim obrazem Henryka Siemiradzkiego (1894).

Teatr „żywy" - Kostium

Kostium określa zwykle płeć postaci, kondycję społeczną, region, epokę historyczną. Najczęściej kostium jest stylizowany, stanowi też integralny składnik całości kompozycji scenografa.

Kostiumy mogą mieć charakter symboliczny. W każdym wypadku kostium powinien być rzeźbą, z którą liczy się...

TYPY TEATRU ŚREDNIOWIECZNEGO

1.  liturgiczny

- ściśle obrzędowy

2.  misterium

- opowieści o tematyce religijnej (sceny ze Starego i Nowego Testamentu)

3.  moralitet

- gatunek dramatyczny o charakterze dydaktyczno-alegorycznym

- pokazana walka dobra i zła o duszę człowieka

4.  intermedia

- przerwy podczas sztuki nie związane...

Teatr antycznej Grecji - Twórcy dramatu greckiego

Ajschylos

Żył w latach 525-456 p.n.e. Wywodził się z zamożnej rodziny. Pierwszą swoją sztukę, gdy miał 25 lat, ale prawdziwy sukces odniósł już jako człowiek dojrzały.

Na przełomie VI i V w. p.n.e. toczył się spór o to, jakiego rodzaju utwory powinny dominować podczas Dionizjów: poważne czy...