Tarnowa

Czytaj Dalej

Najważniejsze zabytki i ciekawostki o Tarnowie

, jak się bawić w Tarnowie? • W Tarnowie działa jedyne w Europie Muzeum Romów (oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)a także najstarsze w Polsce Muzeum Diecezjalne (pochodzi z 1888 roku).

Walory przyrodnicze Tarnowa

Głazy te zostały odkryte we wschodniej części Tarnowa, a następnie przewiezione i ustawione na ulicy Piłsudskiego. Zieloną Perła Tarnowa?

Tarnów

W 1783 ostatni właściciel Tarnowa, książę Hieronim Sanguszko zrzekł się władzy nad miastem.

TARNÓW i jego związki z literaturą polską

TARNÓW, miasto woj. w zach. części Kotliny Sandomierskiej, nad Białą (dopływ Dunajca). Powstało ze wsi T. Wielki, znanej ze wzmianek od 1309; od 1328 należał w całości do Spytka z Melsztyna (Spycimira Leliwity), wojewody krak.; prawa miejskie 1330. T. był własnością magnacką do 1787 (m. in...

TARNÓW

Miasto nad Białą (dopływ Dunajca) w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Tarnowskim, stolica województwa; zał. ok. 1330 przez Spytka z Melsztyna, stało się ośrodkiem włości Tarnowskich (do 1567); wojny i zarazy przyczyniły się do upadku miasta w XVII-XVIII w. W 1846 ośrodek rozruchów...