Taras (ogrodnictwo)

Taras (ogrodnictwo)

Czytaj Dalej

Czym jest ogrodnictwo?

W ogrodnictwie, jednym z typów rolnictwa inten­sywnego, uprawia się rośliny zarówno w szkółkach i szklarniach, jak i pod gołym niebem. Pod­stawowymi produktami ogrodnictwa są stosunko­wo szybko psujące się warzywa, kwiaty i owoce. Głównym czynnikiem decydującym o lokalizacji gospodarstw ogrodniczych...

Taras

1) w sztuce ogrodowej naturalnie lub sztucznieukształtowane płaskie wzniesienie terenu o wyrównanejnawierzchni, ujęte balustradą, murem oporowymalbo skarpą ziemną; występuje pojedynczolub jako układ złożony z wielu t.; popularny w ogrodachrenes. i barok, oraz od kon. XIX w.;

2) w architekturzeodkryta...

Taras

Pozioma lub lekko nachylona powierzchnia morfologiczna, ograniczonaz jednej strony stokiem wznoszącym się ku górze, z drugiej zaś – stokiem opadającymw dół, powstała na skutek → erozji lub → akumulacji.

TARAS

TARAS — 1) płaski, prawie poziomy próg nazboczu doliny rzeki lub nad brzegiem morzastromo spadający ku rzece lub morzu; powstajewskutek wzmożonej działalności erozyjnej rzekilub morza; 2) dawny poziom doliny rzeki zawieszonynad nowym jej łożyskiem; proces meandrowania(-»meandry) doliny i rozszerzania...

Ogrodnictwo

Dział produkcji roślinnej obejmujący uprawę i hodowlę roślin owocowych (sadownictwo), warzywnych (warzywnictwo) i ozdobnych (kwiaciarstwo).