Taras (geomorfologia)

Taras (geomorfologia)

Czytaj Dalej

Kampinoski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Krajobraz Parku ukształtował się ponad 12 tysięcy temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na około 18 km koryto. Tak powstał taras akumulacyjny pradoliny Wisły, ograniczony od...

Ojcowski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Utworami geologicznymi odsłaniającymi się w rejonie Ojcowskiego Parku narodowego są wapienie górnojurajskie, osiągające około 200 m miąższości, powstałe z nagromadzenia ogromnej ilości szczątków organizmów, które żyły w morzu jurajskim około 150-180 lat temu. Barwa ich jest z reguły biała...

Woliński Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Najbardziej charakterystycznym krajobrazem Parku są wysoczyzny morenowe pochodzenia polodowcowego, których ostrą granicę z morzem (wciąż modyfikowaną w wyniku abrazji) nazwano klifami. Najwyższe klify osiągają wysokość do 95 m. Ich malownicze piękno i uniklany w skali krajowej charakter, jest narażony...

Czym jest geomorfologia?

Przez długi czas geomorfologia - nauka zajmu­jąca się formami terenu, ich powstawaniem i prze­kształcaniem - przeceniała rolę budowy geolo­gicznej dla rozwoju rzeźby danego obszaru. Tzw. geologia strukturalna niewiele uwagi poświęcała procesom rzeźbotwórczym uzależnionym od kli­matu. Dopiero pod...

Taras

1) w sztuce ogrodowej naturalnie lub sztucznieukształtowane płaskie wzniesienie terenu o wyrównanejnawierzchni, ujęte balustradą, murem oporowymalbo skarpą ziemną; występuje pojedynczolub jako układ złożony z wielu t.; popularny w ogrodachrenes. i barok, oraz od kon. XIX w.;

2) w architekturzeodkryta...

Geomorfologia

GEOMORFOLOGIA – nauka o formach powierz. Ziemi, zajmuje się opisem, klasyfikacją, genezą, wiekiem, ewolucją pojedynczych i zespołów form rzeźby. MIEJSC GEOMORFOLOGII W ŚRODOWISKU: -budowa geologiczna – GEOLOGIA -rzeźba terenu – GEOMORFOLOGIA -klimat – KLIMATOLOGIA -wody powierz. – HYDROLOGIA -gleby – GLEBOZNAWSTWO -org. Żywe - BIOLOGIA -człowiek – ANTROPOLOGIA ROLA GEOMORFOLOGII: Rzeźba terenu często jest traktowana jako główny komponent śr ...

Geomorfologia

Nauka z pogranicza geologii i geografiizajmującasiębadaniemrzeźby powierzchni Ziemi w nawiązaniu do ich genezy i związków z budową geologiczną.

Taras

Pozioma lub lekko nachylona powierzchnia morfologiczna, ograniczonaz jednej strony stokiem wznoszącym się ku górze, z drugiej zaś – stokiem opadającymw dół, powstała na skutek → erozji lub → akumulacji.

TARAS

TARAS — 1) płaski, prawie poziomy próg nazboczu doliny rzeki lub nad brzegiem morzastromo spadający ku rzece lub morzu; powstajewskutek wzmożonej działalności erozyjnej rzekilub morza; 2) dawny poziom doliny rzeki zawieszonynad nowym jej łożyskiem; proces meandrowania(-»meandry) doliny i rozszerzania...