Taras Bulba (nowela)

Czytaj Dalej

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, kręgi tematyczne:

— chłopski, — antyzaborczo-patriotyczny, — amerykański (będący wynikiem obserwacji podjętych w podróży do Ameryki w l. 1876-78).

Jako motyw najczęstszy...

Maria Konopnicka - "Nowele" - streszczenie

Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ich niedoli towarzyszy tu szacunek dla ich wrażliwości moralnej, wielkoduszności, subtelnej nieraz kultury uczuciowej. Bohaterowie Konopnickiej nie...

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, kręgi tematyczne: - chłopski, - antyzaborczo-patriotyczny, - amerykański (będący wynikiem obserwacji podjętych w podróży do Ameryki w l. 1876-78). Jako motyw najczęstszy...

Maria Konopnicka „Nowele”

Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ich niedoli towarzyszy tu szacunek dla ich wrażliwości moralnej, wielkoduszności, subtelnej nieraz kultury uczuciowej. Bohaterowie Konopnickiej nie...

Polska nowela pozytywistyczna ("Mendel Gdanski", "Szkice weglem")

Opwiadanie "Mendel Gdanski" napisala Konopnicka pod wrazeniem narastajacego w zaborze rosyjskim antysemityzmu, niosacego ze soba pogromy Zydow i rabunek ich mienia przez podburzony motloch miejski. Konopnicka protestowala przeciw nasilajacej sie fali nienawisci i zdziczenia. Sylwetke swego bohatera, prostego...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Nowela sierpniowa

Po przyjęciu dymisji rządu Kazimierza Bartla prezydent Mościcki powierzył misję stworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu premierowi. 8 VI 1926r. rząd podjął na nowo działalność. Nie miał on wyraźnego oblicza i nie opierał się w zasadzie na stronnictwach sejmowych. Wobec tego, a także w związku z...

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej, prwdr. w książce zbiór,ku czci T.T. Jeża Ognisko, Warszawa 1882, wyd. w zbiorachPanna Antonina (1888) i Trzy nowele (1897). Autorka stawiaw noweli problem nieodpowiedzialnego podejmowania działańspoł., kreśląc portret rzekomej filantropki, Eweliny Krzyckiej,kobiety...

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej, prwdr. w książce zbiór,ku czci T.T. Jeża Ognisko, Warszawa 1882, wyd. w zbiorachPanna Antonina (1888) i Trzy nowele (1897). Autorka stawiaw noweli problem nieodpowiedzialnego podejmowania działańspoł., kreśląc portret rzekomej filantropki, Eweliny Krzyckiej,kobiety...

ECHA LEŚNE, nowela S. Żeromskiego

ECHA LEŚNE, nowela S. Żeromskiego, prwdr. w Kalendarzu robotniczym na rok 1905 (1904), wyd. os. w Krakowie 1905 pod pseud. Maurycy Zych, z chromotypią J. Malczewskiego i zdobieniami J. Bukowskiego. W utworze, związanym z tradycją powstania styczniowego, jawi się ono jako wspomnienie sprzed kilkunastu lat...

HANIA, nowela H. Sienkiewicza

HANIA, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Gazecie Pol." 1876, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1880; stanowi gł. człon tryptyku, który rozpoczyna nowela Stary sługa, prwdr. w „Gazecie Pol." 1875, wyd. w t.1 Pism, a kończy Selim Mirza, prwdr. tamże 1877, wyd. w t. 4 Pism, W. 1901. Tryptyk, ogł. pod pseud. Litwos...

JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza

JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1879, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1880, oparta na motywie zmarnowanego dziecka o talencie artysty. Wynędzniały malec wiejski, urzeczony czarem muzyki, zakrada się do dworu, by dotknąć prawdziwych skrzypiec, i zamach ten przypłaca życiem...

KAMIZELKA, nowela B. Prusa

KAMIZELKA, nowela B. Prusa, prwdr. w „Nowinach" 1882, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 1, Warszawa 1885. Utwór należy do częstych w okresie pozytywizmu „obrazów miejskich", tj. szkiców z życia ubogich mieszkańców Warszawy. Fabuła i sceneria noweli są przejawem dążenia do utrzymania utworu w granicach...

KATARYNKA, nowela B. Prusa

KATARYNKA, nowela B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1880, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 1, Warszawa 1885. Epizod z życia starego warsz. adwokata, sybaryty i egoisty, który przejęty nieszczęściem niewidomej dziewczynki, obserwowanej przez okno, rezygnuje z ciszy i spokoju, Widząc że muzyka katarynki...

LATARNIK, nowela H. Sienkiewicza

LATARNIK, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Niwie" 1881, wyd. w t. 5 Pism, Warszawa 1882. Utwór, ukazujący żałosne losy emigranta polit., oparty na żywej tradycji, z którą pisarz zetknął się w Kalifornii i którą utrwalił w ostatnim z Listów Litwosa do „Kuriera Codz." z końca 1877. Mówił w nim o...

MADONNA BUSOWISKA, nowela Władysława Łozińskiego

MADONNA BUSOWISKA, nowela Władysława Łozińskiego, prwdr. w „Przeglądzie Pol." 1886, wyd. os. w Krakowie 1892. Uważana za jeden z najwybitniejszych utworów pisarza, odznacza się dramatyzmem oraz zwięzłością kompozycji. Fabuła koncentruje się wokół postaci rus. wieśniaczki Nasty, która funduje...

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. Konopnickiej

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Przeglądzie Lit." (dod. „Kraju") 1890, włączona do zbioru Na drodze, Kraków 1893. Tekst był odzewem autorki na apel E. Orzeszkowej o współudział w publikacjach przeciwstawiających się „temu moralnemu obłędowi i tej fatalnej polityce", którą przyniosła...

MICHAŁKO, nowela B. Prusa

MICHAŁKO, nowela B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz. 1880, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1881, w cyklu zw. Pierwsze opowiadania. Utwór ujęty w formę szkicu powieściowego. Bohaterem jest chłop, „durny" Michałko, sezonowy robotnik budowlany w Warszawie, który z narażeniem życia ratuje człowieka spod gruzów...

MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej

MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Kraju" 1891 (pt. Kartki ze Szwajcarii), włączona do zbioru —» Ludzie i rzeczy, Warszawa 1898. Utwór przedstawia zwyczaj oddawania bezdomnych starców pod opiekę farmerom za opłatę ustaloną na licytacji. Licytacja ta polegała na...

NASZA SZKAPA, nowela M. Konopnickiej

NASZA SZKAPA, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Przeglądzie Lit." 1890, wyd. w zbiorze Na drodze, Kraków 1893. W utworze, mającym formę wspomnień kilkunastolatka, świadka i uczestnika zdarzeń, przywołany zostaje, bez autorskich ingerencji, w autentycznej stylizacji mowy chłopięcej, powszedni dramat...

NOWELA

NOWELA, zwięzły utwór narracyjny prozą o wyraziście zarysowanej —> akcji i prostej, zazwyczaj jednowątkowej —> fabule. 0 zwięzłości utworu nowelistycznego decyduje skupienie na niewielkim odcinku czasowym ważnych wydarzeń z życia bohatera oraz znaczne ograniczenie wszelkich komentarzy, dygresji...