Taran i magiczny kocioł

Czytaj Dalej

Kwestia wschodnia - historia tzw. "bałkańskiego kotła"

Bałkański problem, ważny element tzw. "kwestii wschodniej", czyli walki o spadek po imperium ottomańskim. na widownię dziejową wkroczył w XIX i XX w. w związku z walką narodów bałkańskich o wyzwolenie spod panowania tureckiego. działania te spotkały się, w zależności od własnych celów, z...

KOCIOŁ

Córki Peliasa chciały, aby przywróciła w ten sam sposób młodość ich ojcu; ale Medea nie wymówiła magicznych słów i starzec zmarł.

TARAN

tarantor-poet.

W KOTŁY, BĘBNY ZABĘBNIONO

Ballada ludowa o powrocie męża, który trafił na wesele swojej żony z kim innym. Na gruncie polskim w licznych odmianach. W wariancie „od Żelechowa" narzeczony wraca z wojny akurat na ślub Kasi, ale ona, „kiedy Jasia zobaczyła, cztery stoły przeskoczyła, na piątym się ukłoniła: Kłaniam, kłaniam, Jasiu...

Kocioł

Perkusyjny instrument muz., membranofon; półkolisty, zazwyczaj metal, z napiętą na nim membraną wykonaną ze skóry. Membrana napięta jest na korpusie za pomocą sznurów (XVI w.), śrub (XVII w.), mechanizmu obrotowego (1 poł. XIX w.), mechanizmu pedałowego (do poł. XIX w.). W membranę uderza się dwoma...

Realizm magiczny

Rodzaj malarstwa odtwarzającegootaczającą rzeczywistość, podkreślającego jednak prawdziwośćobiektów przedstawianych w sposób przesadny.

Realność wydaje się w obrazach tego gatunkuspotęgowana, a jednocześnie znieruchomiała i pozaczasowa.Przykład r.m. stanowi metafizyczne malarstwoG. de Chirico i...

Kocioł

, to tyle, co ulegać przemianie magicznej i mistycznej.

Kwadraty magiczne

Kiedyś posiadały znaczenie magiczne (jako symbol harmonii). Poza tym istnieją także magiczne kwadraty literowe, np.

Kotły Małego i Wielkiego Stawu

Powstały jako formy lodowcowe pod ko­niec plejstocenu (zlodowacenie Wisły) w Śląskim Grzbiecie, nad Karpaczem Gór­nym, oba rezerwaty ścisłe. W większym, chronionym od 1933, Mały Staw (3 ha, głę­bokość 2,89 m) na wys. 1183 m. Żyje tu reliktowy ślimak, wirek słodkowodny. Na la­winiastych ścianach...