Taradajki (Siedlce)

Taradajki (Siedlce)

Czytaj Dalej

TARADAJKA

Taradejka, w Polsce XVIII w. prosta bryczka, zazw. bez resorów; z ros. taratajka 'lekka bryczka, zwykle dwukołowa'.

W dzień niedzielny, dzień letni, po mszy, po obiedzie

Pan wojski na wizytę taradajką jedzie.

F. Morawski, Wizyta w sąsiedztwo, 1, 1-2.

Ledwie dniało, już z jednej strony taradejką...

Siedlce

Miasto powiatowe na Wysoczyźnie Sied­leckiej, nad Muchawką, przy międzyna­rodowych szlakach drogowych i kolejowych łączących Europę z Mińskiem Białoruskim i Moskwą. 76 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w poł. XV w., prawa miejskie od 1547. Od poł. XVIII w. miasto było kształtowane urbanistyczne i...