Taraba (ptak)

Taraba (ptak)

Czytaj Dalej

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Naszkicowaliśmy więc obraz bujnej wegetacji i kłębowiska gadów okresu mezozoicznego, który był pierwszym wielkim latem życia. Lecz kiedy dinozaury panowały w gorących selwasach i na moczarzystych równinach, a pterodaktyle napełniały lasy chrzęstem swych skrzydeł i być może krzykiem i krakaniem...

Charakterystyka ptaków - Pokrycie ciała

- skóra ptaków jest delikatna

- tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra właściwa

- brak gruczołów potowych

- występują gruczoły łojowe: gruczoł kuprowy

- ciało pokryte piórami

- zawiązek pióra powstaje jako wpuklenie naskórka, które zapada...

Charakterystyka ptaków - Szkielet

- bardzo lekki - w większości pneumatyczny (jamy szpikowe wypełnione powietrzem)

- szkielet osiowy:

1. czaszka:

a) mózgoczaszka większa niż u gadów; duża szerokość i cienkie sklepienie (zlane kości: ciemieniowa, skroniowa i potyliczna)

b) obecność kilku kości w żuchwie, pojedynczy kłykieć...

Charakterystyka ptaków - Układ mięśniowy

- dobrze rozwinięta muskulatura (szczególnie mięśnie skrzydeł - u lotników; kończyn dolnych - u biegaczy)

- brak przepony

- ruch skrzydeł w dół - mięsień piersiowy

- ruch skrzydeł w górę - mięsień kruczoramienny

- oba mięśnie przyczepione do grzebienia mostka i kości ramieniowych...

Charakterystyka ptaków - Układ oddechowy

- złożony z płuc i worków powietrznych

- mało elastyczne płuca

- duża powierzchnia czynna płuc

- do każdego płuca prowadzi oskrzele główne, od którego odchodzą liczne oskrzela II-go rzędu

- oskrzela II-go rzędu dzielimy na grzbietowe (wdechowe) i brzuszne (wydechowe)

- oskrzela II-go rzędu...

Charakterystyka ptaków - Układ krążenia

- cztero-jamiste serce o dużej sprawności

- całkowite oddzielenie krwi natlenionej od odtlenionej

- serce ptaków może pracować z częstotliwością setek cykli na minutę (u kolibrów około 1000)

- redukcja zatoki żylnej (za wyjątkiem nielotów)

- redukcja liczby naczyń opuszczających lewą komorę...

Charakterystyka ptaków - Układ wydalniczy i rozrodczy

- narządy wydalnicze - nerki typu ostatecznego (zanercza)

- kwas moczowy - produkt przemiany związków azotowych (w nerkach nie dochodzi do zagęszczenia moczu)

- brak pęcherza moczowego

- rozcieńczony mocz przepływa moczowodem do kloaki i dopiero tam ulega zagęszczeniu

- ptaki morskie piją słoną...

Charakterystyka ptaków - Układ pokarmowy

- brak zębów

- u wielu gatunków przełyk uległ rozszerzeniu w wole i tam ma miejsce wstępne rozmiękczanie

- żołądek ma budowę dwuczęściową: I część intensywne wydzielanie soków trawiennych - żołądek gruczołowy; II część silnie umięśniona, miażdżenie i rozcieranie pokarmu - żołądek...

Charakterystyka ptaków - Układ nerwowy i narządy zmysłów

- mózg ptaka jest siedem razy większy od mózgu gada

- krótkie i bardzo rozepchnięte na boki mózgowie (środek ciężkości)

- dalszy rozwój kresomózgowia

- zatracenie liniowego układu części mózgowia

- gładkie półkule kresomózgowia

- silnie rozwinięty móżdżek

- esowate wygięcie rdzenia...

Charakterystyka ptaków - Występowanie i znaczenie

- najliczniejsza grupa czworonogów

- funkcjonują na wszystkich poziomach konsumentów

- są źródłem mięsa, jaj i piór

- owadożerne gatunki regulują ilość owadów-szkodników

- ptaki drapieżne ograniczają populacje szkodliwych gryzoni

- kolonijne ptaki morskie (np. kormorany i pelikany) są...

Charakterystyka ptaków - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ptaki tworzą grupę kręgowców najlepiej wyróżnioną spośród innych zwierząt łatwą do zdefiniowania. Można powiedzieć, że ptak jest to kręgowiec pokryty piórami, posiadający dziób i kończyny przednie przekształcone w skrzydła. Zespół tych trzech cech, mniej lub bardziej rozwiniętych, występuje u...

Charakterystyka ptaków - ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNE

Dla zwierząt tworzących tę gromadę dziób jest tym, czym dla ssaków są jednocześnie wargi i zęby. W dawnych epokach geologicznych istniały ptaki mające zęby, ale obecnie żadne ich nie posiadają. Dziób służy nie tylko do zdobywania pokarmu, ale w wielu wypadkach także do jego rozłupywania. Dziób...

Charakterystyka ptaków - UPIERZENIE

Żadna cecha ptaków nie przykuwa tak uwagi, jak zdobiące je pióra. Są to ochronne twory rogowe, podobnie jak włosy ssaków. Pióro zaczyna się czymś w rodzaju szpikulca, który stopniowo się rozszczepia i wychodzą z niego dwie serie wypustek zwanych promieniami. Tak tworzy się centralna oś, stosina, z...

Charakterystyka ptaków - SKRZYDŁA

Ze względu na funkcję, którą pełnią najważniejszymi piórami są pióra skrzydeł, które pokrywając kończyny przednie, tworzą powierzchnię nośną podczas lotu. Rozróżnia się dwa rodzaje tych piór: jedne długie i wąskie, wyrastające seriami na zewnętrznej krawędzi ramienia, przedramienia i dłoni...

Charakterystyka ptaków - ROZMNAŻANIE I ODŻYWIANIE

Wszystkie ptaki bez wyjątku są jajorodne. Jajo, chronione przez cienką, lecz twardą wapienną skorupkę, zawiera bardzo dużo substancji odżywczych, tworzących żółtko, które jednej strony widoczny jest formujący się zarodek - mała matowa, biaława plamka. Dzięki ciepłu, które oddziałuje na jajo...

Oddychanie - PTAKI

Ptaki są grupą zwierząt, u których pojawia się stała temperatura ciała, a więc - niezależnie od pory roku - poziom przemian energetycznych jest bardzo wysoki. Intensywniej pobierają tlen i wydalają więcej dwutlenku węgla. Płuca ptaków swoją budową prawie odpowiadają płucom ssaków, z tym jednak, że...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PTAKI

Ptaki są jajorodne. Ich pisklęta zależnie zaraz po wykluciu od gatunku są samodzielne lub nie. Na tej podstawie ptaki dzieli się na zagniazdowniki i gniazdowniki. Pisklęta zagniazdowników wylęgają się zdolne do samodzielnego życia. Są one okryte puchem i bardzo szybko po wykluciu z jaja biegają lub...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

W erze mezozoicznej z gadów wyodrębniły się dwie nowe gromady kręgowców - ptaki i ssaki, obecnie szeroko rozprzestrzenione i bardzo zróżnicowane na kuli ziemskiej. Praptak, Archaeopteryx, z górnej jury jest formą pośrednią między ptakami i gadami, jednoczącą w swojej budowie cechy obu grup. Cechy ptasie...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ptaki (Aves)

Charakterystyczną cechą ptaków dostrzegalną już na pierwszy rzut oka i wyraźnie podkreśla-jącą ich odrębność w zespole innych kręgowców jest pokrycie ciała piórami czyli upierzenie. Ta cecha znalazła też swój wyraz w trafnym przysłowiu ludowym: "poznać ptaka po piórach".

Upierzenie -...

Układ krążenia strunowców - Ptaki (Aves)

W układzie krążenia ptaków znamienną cechą jest najwyższa wśród kręgowców wydolność serca. Sam ciężar serca ptasiego dwukrotnie przewyższa ciężar serca ssaka tej samej wielkości i osiąga od 5-30% ciężaru całego ciała. Serce ptaków jest więc wielkie, bije szybciej i zdolne jest do...