Tara (waga)

Czytaj Dalej

Waga myśli i nowatorstwo formy artystycznej poezji C. K. Norwida.

 

C. K. Norwid był twórcą polskiej poezji intelektualnej. W niełatwej w odbiorze formie zawarł istotne myśli, poglądy na świat i literaturę. Liczne cytaty z jego poezji stały się powszechnie znanymi aforyzmami. Jego poglądy na sprawę walki narodowowyzwoleńczej, mesjanizm, cierpienie charakteryzują...

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

Opis przyrządu:

Waga Mohra to belkowa waga umożliwiająca szybkie pomiary gęstości cieczy. Jedno z ramion podzielone jest na 10 równych działek o długości “a”. Na końcu tego ramienia ( na działce 10) zawieszony jest szklany nurek. Za pomocą śruby przy podstawie możemy ustawić wagę w pozycji...

Funkcje świadectwa pracy i waga zawartych w nim informacji

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o faktach związanych z pracą pracownika u danego pracodawcy, istotnych z punktu widzenia kolejnego zatrudnienia. Wydanie świadectwa pracy nie jest uzależnione od wniosku pracownika i powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu stosunku...

Wielkość i waga trzustki

Pod względem swych wymiarów trzustka wykazuje dużą zmienność, podobnie jak większość trzew. Jej długość waha się w granicach 12—20 cm, średnia wysokość wynosi 4—5 cm, grubość 2—3 cm. W dzieciństwie i we wczesnej młodości trzustka wzrasta bardzo szybko i w wieku około 40 lat osiąga swe...

Waga płuc

Również waga płuc jest bardzo zmienna głównie w zależności od zawartości krwi, czy też cieczy surowiczej, która może się w płucach znajdować. Waga obu płuc płodu donoszonego wynosi 50—65 g, noworodka, który oddychał około 90 g. U dorosłego mężczyzny waga obu płuc wynosi przeciętnie 1350 g, u...

Wymiary i waga nerki

Wymiar podłużny nerki wynosi przeciętnie 10—12 cm, wymiar poprzeczny 5—6; grubość 3—4 cm. Waga nerki wynosi 120—200 g; nerka lewa jest przeważnie nieco dłuższa, grubsza i cięższa niż prawa. Różnica płciowa zaznaczać się może już w życiu płodowym.

Ciężar właściwy nerki wynosi około 1...

Waga i wielkość jądra

Waga jądra wraz z najądrzem wynosi około 20 do 30 g : wysokość od jednego końca do drugiego 4—5 cm, szerokość 2.", do 3,5 oraz grubość około 2 cm. Jądro lewe jest często większe niż prawe. Jeżeli jedno jądro zostanie usunięte, wów< pozostałe wyrównawczo powiększa się. U noworodka jądra są...

Wielkość i waga jajników

Wielkość jajnika jest bardzo zmienna w zależności od wieku; od urodzenia jajnik wzrasta do wieku dorosłego, choć poszczególne wymiary zwiększają się w bardzo nierównym stopniu. I tak podczas kiedy długość od urodzenia do wieku dorosłego wzrasta podwójnie, a szerokość potrójnie, to grubość...

Jak nadwaga wpływa na pracę serca?

Nadwaga zmusza serce do nadmiernej pracy, gdyż musi ono pompować krew do mięśni, z wysiłkiem usiłujących wprawić w ruch ciężkie ciało. Niepotrzebne w danym momencie składniki pokarmowe są magazynowane przez organizm w postaci tkanki tłuszczowej. Życie osoby z nadwagą jest w najlepszym razie...

Miary i wagi - międzynarodowy system jednostek

W przeszłości jednostki miar zmieniano dość czę­sto, zarówno dla wygody jak i po to, by uzyskać większą dokładność. Dziś naukowcy oraz różne organizacje międzynarodowe powszechnie uży­wają jednostek SI. SI jest skrótem od francuskiego Systeme International d'Unites co oznacza Międzynarodowy...

Jakie tradycyjne jednostki miary i wagi są obecnie w użyciu?

Miarą ilości żywności byty od dawna jednostki masy, a wody - objętości. Rozwój handlu międzynarodowego wymusił wprowadzenie znormalizowanych układów jednostek miar Jednak wciąż pozostało w utyciu wiele systemów tradycyjnych. Uporządkowany system jednostek miar i wag ma kluczowe znaczenie dla nauki...

Waga (gwiazdozbiór)

 

Ponieważ gwiazdy Sekstansu i Wagi wykazują ten sam ruch własny, możemy mieć tu do czynienia z prawdziwą parą gwiazd w pełnym tego słowa znaczeniu. Ich odległość od Ziemi wynosi około 65 lat świetlnych. Do rozdzielenia gwiazd a Librae wystarczy lornetka teatralna. Już nie tak łatwo jest...

WAGA

Przyrząd do mierzenia a. porównywania ciężarów, od czasów starożytnych atrybut Sprawiedliwości. Wg muzułmanów archanioł Gabriel w Dniu Sądu Ostatecznego będzie ważył dusze wszystkich zmarłych; ciężkie zostaną zbawione* lekkie natomiast płonąć będą w Gehennie po wsze czasy; Koran, 23,104-06. W...

Ubytek azotu i spadek wagi ciała

Po złamaniach trzonów kości długich z rozległym uszkodzeniem mięśni istnieje duża skłonność do ubytku azotu. Trwa ona od 10 dni do 3 tygodni pomimo dowozu pożywienia znacznie ponad normalne dzienne zapotrzebowanie (ujemny bilans azotowy).

Zanik tkanek złamanej kończyny spowodowany jest zranieniem...

OTYŁOŚĆ I NADWAGA

Otyłość jest to nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej powodującyzwiększenie ciężaru ciała ponad normę. Najprostszym sposobem obliczanianormy jest wzrost w centymetrach minus 100. Np. przy wzroście 180 cmnorma wynosi 80 kg. O otyłości mówimy wtedy, gdy norma jest przekroczona o 10%, a do tej granicy mamy...

Gęstościomierz zbożowy, waga hektolitrowa, waga holenderska

Waga służąca do ważenia 0,25 l nasion. Na tej podstawie można obliczyćmasę hl, która informuje o dorodnościnasion oraz może służyć do obliczania pow.magazynowej, pojemności skrzyni nasiennejsiewnika itp. Zob. też gęstość usypna ziarna.

Waga

Już tysiące lat przed Chrystusem Chaldejczycy upatrywali obraz wagi, która będąc przyrządem do mierzenia ciężarów, unaoczniała pojęcie wyrównania, w konstelacji, która pojawia się na niebie w czasie jesiennego zrównania dnia z nocą. Myśl starożytnego Wschodu zarówno wiosenne, jak i jesienne...

Nadwaga u kobiet

U kobiet w naszym społeczeństwie jest to problem poważny, jeden z trudniejszych do rozwiązafta® opanowania, bo wchodzi w zakres nie tyle postępowania leczniczego^lco przede wszystkim higieny życia codziennego.

Zgodnie więc z zaleceniami lekarzy starożytnych, średniowiecznych i współczesnych...

Waga ciała

Przyrost wagi ciała w czasie ciąży powinien wynosić od 10 do 12 kg. W pierwszym trymestrze ciąży — 1,3 kg, w drugim — 5 kg, a w trzecim — 4,5 kg. Ciężarna powinna kontrolować wagę co tydzień. Nieznaczny jej ubytek na początku ciąży nie jest niepokojący, większy ubytek, najczęściej związany z...

Moja waga zwiększy sie w sposób niekontrolowany: jak pracować nad tym przekonaniem?

Czynnikiem często powstrzymującym pacjentki przed eksperymentowaniem ze zdrowym jedzeniem jest przekonanie, że wynikiem tych prób będzie niekontrolowany wzrost masy ciała. Zadaniem klinicysty jest pomoc w zmierzeniu się z dowodami potwierdzającymi to przekonanie i kwestionowanie ich. Po pierwsze, trzeba...