Tara Rum Pum

Czytaj Dalej

ANGLO RUM IAM APOSTOLUS

Hymn w laudesach na dzień św. Grzegorza Wielkiego w LH 1971. Utwór Piotra Damiani (6 wybranych strof), znany z brewiarzy benedyktyńskich; zaczyna się prośbą do św. Grzegorza apostoła wiary wśród narodów, którym obecnie ma służyć pomocą z nieba (gra słów Anglorum apostolus — angelorum...

BUKOWINA, rum. Bucovina

Prokopowitsch, Die rumänische Nationalbewegung in der B. Popan, Die rumänisch-orthodoxe Kirche in ihrer jüngsten Entwicklung 1944-1964, Kirche im Osten 9 (1966) 67-82; A.