Tara Lipinski

Tara Lipinski

Czytaj Dalej

LEWOCKA KATARZYNA, z LIPIŃSKICH

LEWOCKA KATARZYNA, z LIPIŃSKICH, ur. 2 X 1799 wZelwiu (Grodzieńskie), zm. 23 II 1890 w Warszawie, bratanica i wychowanka Józefa, pisarka dla dzieci i ludu. Ok. 1831-62 prowadziła w Warszawie salon lit., opisany przez P. Wilkońską i E. Skrodzkiego („wieczory piątkowe"), w którym bywali m.in. K...

LIPIŃSKI JÓZEF

LIPIŃSKI JÓZEF, ur. 1764 w Tetyjowie (Ukraina), zm. 23 IX 1828 w Warszawie, pedagog, krytyk teatr., powieściopisarz, poeta. Uczeń warsz. pijarów, od 1807 był najbliższym współpracownikiem S. K. Potockiego we władzach oświat., propagatorem nowych metod nauczania, autorem licznych publikacji związanych z...

Karol Lipiński

W Polsce rywalem Paganiniego był Karol Lipiński (1790 1861). pierwszy skrzypeklwowskiego teatru operowego, pózniej kapelmistrz. W r. 1839 przyjał stanowiskokoncertmistrza opery drezdenskiej.

Tu był wysoko ceniony jako znakomity kameralista (grywał z Franciszkiem Lisztem sonaty skrzypcowe Beethovena, którego...