TAPER

tapeur; 'naciągacz (na pożyczki)' od taper 'walić, klepać; grać na fortepianie'.