Tao Pai Pai (Doragon Bōru)

Czytaj Dalej

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa w Borach Tucholskich

W bitwie wzięła udział 9 DP (dca płk J. Werobej); 27 DP (dca gen. J. Drapella); GO "Czersk" (dca gen. S. Skotnicki) w składzie: Pomorska BK (dca płk A. Zakrzewski), kilka samodzielnych baonów piechoty i bataliony Obrony Narodowej. Skład sił niem.: 19 KPanc (dwie dywizje zmot., jedna dywizja panc.) oraz 2 KA...

CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA BORÓW MIESZANYCH

 

Związek Pino-Quercion obejmuje bory mieszane, utworzone głównie przez dęby oraz sosnę. Należą do niego dwa zespoły związane z glebami bielicowymi, szeroko rozpowszechnionymi poza obrębem gór Pino-Quercetum oraz opisane z północy Quercu-Piceetum.

Bory mieszane północno-zachodniej Polski...

CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA BORÓW SOSNOWYCH I BAGIENNYCH

 

Zbiorowiska związku Dicrano-Pinion to bory suche i bory świeże, występujące na podłożu piaszczystym, na mineralnych glebach bielicowych i bielicach o różnym stopniu wilgotności, a także bory bagienne spotykane na glebach torfowych torfowisk wysokich.

Bory sosnowe odgrywają znaczną rolę wśród...

IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM

Stara pieśń wojskowa, nazwana przez Mickiewicza „piosenką o żołnierzu tułaczu", której pierwsza zwrotka wg zapisu z'1830 brzmi:

Idzie żołnierz borem lasem,

Przymierając z głodu czasem,

Chleba, soli nie żałować,

Trzeba żołnierza ratować. '

W najdawniejszym zachowanym wariancie...

Wyspy patogenności PAI

Wyspy patogenności PAI (ang.