Tanzania

Tanzania

Czytaj Dalej

Tanzania - Polityka wewnętrzna

30 listopada 1993 prezydenci Kenii, Tanzanii i Ugandy podpisali w Arushy układ, mający na celu ożywienie działań założonej w 1967 (zerwanej w 1977) wspólnoty gospodarczej państw wschodnioafrykańskich (East African Community).

Tanzania

Tanzania, Zjednoczona Republika Tanzanii, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, United Republic of Tanzania, państwo we wschodniej Afryce, nad Oceanem Indyjskim, w skład którego wchodzą również wyspy przybrzeżne: Zanzibar, Pemba, Mafia.

Tanzania - Historia

Na terenie obecnej Tanzanii odkryto szczątki istot ludzkich sprzed ok.

Tanzania - Pod obcym panowaniem

1890 Wielka Brytania i Niemcy dokonały podziału stref wpływów w Afryce Wschodniej, umowa zwana helgolandzko-zanzibarską przyznawała Wielkiej Brytanii dorzecze Górnego Nilu oraz wyspy Zanzibar i Pembę, Niemcy przejęli kontrolę nad Rwandą, Urundi (dziś Burundi) i Tanganiką (kontynentalna część Tanzanii) - na ziemiach tych utworzyli Niemiecką Afrykę Wschodnią.

Tanzania - Dążenie do niepodległości

26 kwietnia 1964, głównie dzięki zabiegom prezydenta Nyerere, Tanganika i Zanzibar połączyły się tworząc Zjednoczoną Republikę Tanganiki i Zanzibaru, przemianowaną następnie (w październiku 1964) na Zjednoczoną Republikę Tanzanii.

Tanzania - Atrakcyjne miejsca

Do największych atrakcji turystycznych Tanzanii należą liczne parki narodowe, w tym największy i najsławniejszy z nich - Park Narodowy Serengeti.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kenia. Tanzania

 

W 1964 r. uzyskały niepodległość kraje dotychczasowej Brytyjskiej Afryki Wschodniej (Kenia i Tanganika) oraz Zanzibar (sułtanat, protektorat brytyjski). W Kenii istotną rolę odegrały nie wygasłe animozje z okresu powstania Mau-Mau. Stąd Brytyjczycy uczynili wszystko, aby utrzymać dominujące w...

Tanzania - Warunki naturalne

Powierzchnia 945,1 tys. km2. Powierzchnia wyżynna (płaskowyż Uniamwezi), z licznymi uskokami i rowami tektonicznymi należącymi do Wielkich Rowów Afrykańskich. Najwyższy szczyt Kilimandżaro, 5895 m n.p.m. (najwyższy w Afryce). Wzdłuż wybrzeża rozciąga się wąski pas nizin.

Klimat równikowy, gorący i...

Tanzania - Ustrój polityczny

Federacyjna republika prezydencka z jednoizbowym parlamentem - Zgromadzeniem Narodowym z 244 miejscami, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Zanzibar ma własne lokalne organa władzy i konstytucję od 1979, zmienioną 1985.

Tanzania - Gospodarka

Gospodarka oparta na rolnictwie. Użytki rolne stanowią 43% powierzchni. Uprawia się: maniok, bataty, sorgo, kukurydzę, orzeszki ziemne, tytoń, banany, kakaowiec, bawełnę, trzcinę cukrową, herbatę, agawę sizalową (3. miejsce na świecie w produkcji), goździkowiec (80% światowej produkcji). Rozwinięta...