Tanya Byron

Tanya Byron

Czytaj Dalej

"Giaura" G. Byrona

Byron ukształtował: - wzorzec osobowy romantycznego poety jako jednostki o nieprzeciętnej indywidualności, ale nieszczęśliwej, skłóconej z otoczeniem i samotnie walczącej o prawa dla innych, - nowego typu bohatera romantycznego zwanego byronicznym, -> model romantycznej miłości - wielkiej, jednej na całe życie, nieszczęśliwej i zakończonej tragicznie, - nowe romantyczne gatunki literackie jak: powieść poetycka, poemat dygresyjny, poemat ...

George Byron Giaur

Byron wzywał Greków aby pamiętali o swojej tradycji i zrzucili jarzmo tureckiej niewoli.

GEORGE GORDON BYRON

Lord Byron (1788-1824) „Nie sposób było zgadnąć kiedy mówił poważnie" pisał Medwin, przyjaciel Byrona.

BYRON GEORGE GORDON

Read, Byron, Lo 1955; E. Hegedus, Byron, Bu 1962; A. Rutherford, Byron, E 1962; H. West, Byron, EC 1963; T. Blackstone, Byron l-III, Lo 1970-71; B.

George Byron (1788 — 1824)

  Na skutek bojkotu towarzyskiego musiał Byron opuścić w 1816 r. Byron zmarł w Grecji, dokąd pospieszył, by wziąć udział w powstaniu przeciwko Turcji.