Tantryzm hinduistyczny w Bengalu

Czytaj Dalej

BENGALU WOJNA Z MOGOŁAMI 1749.

Inne niezdyscyp­linowane oddziały Marathów nękały Bengalaż do śmierci Aliwardi Chana. Imperium Mogołówbezpowrotnie utraciło Bengal.

Agresja hinduistycznego fundamentalizmu

200 hinduistów i muzułmanów, w coraz bardziej zdecydowany sposób rozwijałsię hinduistyczny fundamentalizm, który poważnie zagrażał również mniejszościchrześcijańskiej.