Tantra ujawniona

Czytaj Dalej

Co to są koszty jawne i nie ujawnione?

 

A) koszty jawne to wydatki faktycznie poniesione na zakup czynników produkcji ;  

B) koszty nieujawnione to zaangażowane czynniki które nie zostały opłacone np. zaangażowane własne czynniki produkcji.

TANTRA

W tantrze dwa podstawowe pojęciafilozofii chińskiej -> YIN -> YANG symbolizujące w skrajnejinterpretacji zło i dobro, żywioł kobiecy lub męski tworzą harmonijną jedność.