Tannenberg (Saksonia)

Tannenberg (Saksonia)

Czytaj Dalej

Tannenberg - Informacje Ogólne

Samsonow cieszył się sympatią wśród żołnierzy i oficerów, ale w czasie bitwy pod Tannenbergiem zawiodły go talenty wojskowe i pod koniec starcia popełnił samobójstwo. Nigdy więcej jednak nie udało im się powtórzyć sukcesu bitwy pod Tannenbergiem.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - UWOLNIENIE SAKSONII OD GROZY NAJAZDÓW WĘGIERSKICH

 

Wzmocnienie dzięki tym zabiegom potencjału obronnego państwa pozwoliło Henrykowi pokusić się o podjęcie zbrojnej rozprawy z Węgrami.

Odmówił mianowicie dalszego uiszczania na ich rzecz daniny, prowokując w ten sposób najazd węgierski na rfaksonię. Wprawdzie wywołał on powstanie Słowian i...

Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech na przykładzie Saksonii i Hesji

Informacje ogólne Usługami doradczymi dla rolnictwa na terenie Niemiec zajmuje się wiele instytucji i organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych. Są to biura doradcze, izby rolnicze, koła doradcze, doradztwo prywatne, związki rolników, spółdzielnie produkcyjne, specjalistyczne doradztwo prywatne. Na terenie landów zachodnich oraz "nowych landów" tj. Turyngii i Saksonii dominują publiczne usługi doradcze administrowane przez biura doradcze i izby rolnicze. Świadczone ...

Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Albert z Saksonii

Pośród licznych uczniów Burydana wybija się Albert z Saksonii zwany też Albertem z Helmstedt, a także Albertus Parvus (dla odróżnienia od św. Alberta Wielkiego).Urodził się około 1316 r. ( t 1390 r.) Być może rozpoczynał swe studia w Pradze,p o t em działał w Paryżu jako prokurator natio angielskiej...

Błogoslawiony Jordan z Saksonii

hebr. Jordan - rzeka biblijna; yarad - spadać, pędzić w dal.Bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, kapłan. Urodził się w Borberge koło Paderborn. Studiował w Paryżu. W1220 roku wstąpił do dominikanów, w dwa miesiące później został prowincjałem Lombardii, a w 1222roku generałem zakonu. Podejmował...

Reformacja Hesji i Saksonii

Oba te księstwa były pierwszymi krajami cesarstwa, w których zorganizowano Kościół ewangelicki.

Landgraf Filip Heski, pozyskany dla reformacji (1524) przez Melanchtona, dążył przede wszystkim doumocnienia swej władzy terytorialnej. Przed cesarzem zabezpieczył się (1525) sojuszem z księciemelektorem...

BUDZISZYN, główne m. Łużyc w Saksonii

Gdzie 20 i 21 V 1813 doszło do zwycięskiej dla Napoleona bitwy z wojskami ros. i prus. Po wygranej pod Liitzen cesarz ścigał sprzymierzonych na wsch., prowadząc 4 korpus Bertranda, 6 - Marmonta, 12 - Oudinota, 1 korpus kaw. Latour-Mau-bourga oraz starą i młodą gwardię. Natomiast Ney z 5 korpusem...

DREZNO, historyczna stolica Saksonii

26-27 VIII 1813 pod jej murami doszło do zwycięskiej dla Napoleona bitwy ze sprzymierzonymi, dowodzonymi przez Schwarzenberga. Korzystając z oddalenia Napoleona, który na Dolnym Śląsku ścierał się z Armią Śląską Bliichera, sprzymierzeni podjęli próbę rozbicia korpusu Gouviona-Saint-Cyra w...

DUBEN, m. w Saksonii

Gdzie 10X1813 Neyowi udało się odrzucić ros. korpus Langerona, a Bertrandowi ros. korpus Sackena. Główne siły prus. Bluchera zdołały jednak wycofać się bez szwanku i połączyć z Bemadottem.

ERFURT, m. w Saksonii

Gdzie od 27 IX do 14 X 1808 trwały rozmowy między Napoleonem a carem Aleksandrem I. Połączono to ze zjazdem wszystkich władców niem., z wyjątkiem króla Prus i cesarza Austrii. Napoleon próbował umocnić sojusz franc.-ros., zawarty w Tylży. Zaproponował carowi na miejsce spotkania właśnie E., leżący...

KULM, m. w Saksonii, na płd. od Drezna, w pobliżu granicy z Czechami

Gdzie 30 VIII 1813 sprzymierzeni wzięli do niewoli franc. korpus Vandamme’a. Bezpośrednio przed bitwąpod Dreznem Vandamme otrzymał od Napoleona rozkaz zajęcia Pirny, by zablokować nieprzyjacielowi drogi odwrotu do Czech. Wykonał wprawdzie to zadanie, ale kiedy 28 VIII pokonani pod Dreznem sprzymierzeni...

LIPSK, m. w płd.- wsch. Niemczech (Saksonia)

Gdzie 16-19 X 1813 doszło do decydującej batalii między wojskami franc. a armiami antyfranc.koali-cji. Starcie to - największe w napoleońskiej epopei - nazywane jest bitwą narodów, ponieważ uczestniczyli w nim żoł. 16 narodowości, a wśród nich Polacy.

Po zwycięstwie pod Dreznem Napoleon podjął...

LUTZEN, m. w Saksonii, na płd. zach. od Lipska

Gdzie 2 V 1813 doszło do krwawej batalii między głównymi siłami sprzymierzonych (Rosjanie i Prusacy) a wojskami franc. Celem działań Napoleona było rozstrzygnięcie kampanii wiosennej 1813 już w pierwszych dniach. Dlatego dążył do wciągnięcia przeciwnika w pułapkę i związania go bojem w...

REICHENBACH, m. w Saksonii

Pod którym 22 V 1813 miały miejsce krwawe starcia kawalerii franc. z jazdą ros. i prus. Francuzi odnieśli tu kolejne zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale jedna z brygad lekkiej kawalerii straciła swego dow. gen. Bruyeres’a. W bitwie brały udział jednostki poi.: 1 p. szwoleżerów-lansjerów gwardii oraz 7 i 8...

SAALFELD, m. w Saksonii

Miejsce jednej z pierwszych bitew wojny franc.-prus., stoczonej 10X 1806. Na wieść o wkroczeniu WA do Saksonii, ks. Ludwik Ferdynand Pruski z korpusem, liczącym 8,3 tys. żoł. i 44 działa, przeszedł rz. Salę z zamiarem zablokowania dalszego marszu Francuzów.

Natknął się jednak na korpusy Lannes’a i...

SAKSONIA, państwo w płd.- wsch. Niemczech, rządzone przez dynastię Wettynów

Od 1768 władzę sprawował Fryderyk August, który starał się zachować neutralność w sporach międzynarodowych dotyczących sąsiednich krajów. 1806 armia sas. została rozbita pod Jeną. Napoleon postanowił uczynić z S. swego sojusznika i następnego dnia po bitwie uwolnił wziętych do niewoli żoł. i...

WEISSENFELS, osada w Saksonii nad rz. Soławą, na płd. od Merseburga

Gdzie 1 V 1813 doszło do starcia między wojskami napoleońskimi a armią sprzymierzonych. Realizując swój plan osaczenia głównych sił przeciwnika, Napoleon ruszył w końcu IV na Liitzen i Lipsk. Obawiając się, że nieprzyjaciel może unikać generalnej batalii i wycofać się na wsch. albo na płn...