Tanki Manang

Czytaj Dalej

Tanka

W buddyzmie lamajskim chorągwie świątynnez wyobrażeniem bogów i świętych panteonulamajskiego lub z —> mandalami. Przedstawieniapostaci są ściśle podporządkowane zasadom ikonografii.

Motywy te są często odtwarzane w technicedruku. Towarzyszące im elementy dekor., gdzie byładopuszczona większa...