Tank, Light, Mk VI

Czytaj Dalej

JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

Odziedziczył tron w 1936 r. po abdykacji starszego brata Edwar­da VIII, który ze względu na plany małżeńskie wobec pani Simpson zrzekł się korony.

Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność. Był stałym gościem jednostek wojsko­wych. W okresie największego zagrożenia...

KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

Niemiecki czołg, największy (dłu­gość 10,26 m, szerokość 3,76 m, wysokość 3,08 m) i najcięższy (681) z czołgów użytych operacyjnie w czasie II wojny światowej, skon­struowany w zakładach Henschla w listopadzie 1943 r. Produkcja seryjna rozpoczęła się w styczniu 1944 r., a pewne opóźnienie...

TIGER I PZKPFW VI (SdKfz181) - czołg

Prace nad skonstruowaniem ciężkie­go czołgu rozpoczęły się w Niem­czech w 1937 r., jednakże wobeczwycięstw, jakie na polach bitewodnosiły średnie czołgi *PzKpfw IIIi IV, dowództwo wojsk lądowychnie widziało potrzeby budowanianowego pojazdu pancernego. Do­piero 26 maja 1941 r. Urząd Uzbro­jenia...

Heraklit z Efezu – VI -V w p.n.e.

 

Świat cechuje powszechna zmienność. Nie ma bytu (czegoś stałego), jest stawanie się. Wszystko jest zmienne, a w przepływie rzeczy zacierają się przeciwieństwa. Skoro wszystko jest zmienne, stała jest zmienność; ściślej – stały jest porządek dokonywania się zmian. Porządek ten bierze się...

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga VI

Zalety duszy: etyczne (moralne) i dianoetyczne (intelektualne). Części duszy: rozumna i nierozumna. Do rozumnej należą rozumowanie i poznawanie. Trzy rzeczy w duszy od których zależy działanie i poznanie: doznawanie wrażeń zmysłowych, myślenie i pragnienie. Doznawanie wrażeń nie jest źródłem żadnego...

OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ (I-VI W. N. E.)

1. filozofia na podłożu religii. Pod koniec starożytności dokonał się przewrót w umysłach: oderwał je od spraw doczesnych i zwrócił ku wiecznym. Ludzie, przesyceni i zniechęceni do dóbr tego świata, jęli w innym świecie szukać celu i sensu życia. Żądza życia wiecznego i wyzwolenia z niedoli i...

Tales z Miletu – w. VII – VI

Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi – „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną całością, a wszystko co żywe jest wilgotne, suche obumiera”. Tales rzeczywiście jako...

Anaksymander z Miletu ok. VII - VI

Uczeń Talesa, który ponowił pytanie Talesa o zasadę świata. By na nie odpowiedzieć, zapytał: „Czy woda może być zasadą świata?”, a następnie: „co może być zasadą jako zasadą?”

Uważa się koncepcję Anaksymandra za pierwszą niemitologiczną koncepcję wyjaśniającą powstanie i porządek...

Heraklit z Efezu – VI - V w p.n.e

Świat cechuje powszechna zmienność. Nie ma bytu (czegoś stałego), jest stawanie się. Wszystko jest zmienne, a w przepływie rzeczy zacierają się przeciwieństwa. Skoro wszystko jest zmienne, stała jest zmienność; ściślej – stały jest porządek dokonywania się zmian. Porządek ten bierze się stąd...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - I 1943 - VI 1944

18 kwietnia o samolocie wiozącym Yamamoto na inspekcję od-działów na Wyspach Salomona dowiedział się wywiad USA i wysłano 16 Lightingów. Zestrzelono samolot, w którym leciał Yamamoto wraz ze swym sztabem. Jego następcą został adm. Koga.

W okresie styczeń - czerwiec '43 Amerykanie przygotowują...

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - FRANCJA (3.IX. 1791 r. oraz 24.VI.1793 r.)

W nocy z 20/21.VI.1791 roku król próbował uciec do znajdującej się pod panowaniem Habsburgów Belgii, by uzyskać pomoc zagraniczną przeciwko rewolucji. Próba się nie powiodła, ale przyczyniła się do wzrostu nastrojów republikańskich w całym kraju. W sierpniu zgromadzony na polu Marsowym w Paryżu lód...

HENRYK VI NA ŁOWACH. Komedia we trzech aktach

HENRYK VI NA ŁOWACH. Komedia we trzech aktach, komedia (przez niektórych badaczy zaliczana do —> dram) W. Bogusławskiego, powst. i wyd. 1792, „przestosowana" z ang. „powiastki dram." R. Dodsleya The King and the Miller of Mansfield (1737) za pośrednictwem przekł. franc. C. Patu (1756). Adaptacja nie polega...

ALFONS VI

1030-1109, Król Leonu i Kastylii, zdobywca Toleda na Maurach (1085); wraz z Cydem i królem Rodrygiem należy do głównych bohaterów epopei hiszpańskiej, dających najobfitszy materiał legendzie.

HENRYK VI LANCASTER

1421-71, Syn Henryka V, król Anglii (od 1429) i Francji (od 1431), z której został (po wystąpieniu Joanny d'Arc i kontrofensywie Karola VII) wyparty w 1453, co zakonczyło wojnę stuletnią. W 1455 początek wojny Dwóch Róż. Zdetronizowany w 1471, ostatni z dynastii Lancastrów, zgładzony z rozkazu Edwarda IV...

TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko

TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko, ur. 17 IX 1912 w Pilkowszczyźnie pod Mołodecznem, białorus. poeta i działacz polit., tłumacz literatury polskiej. Uczył się w pol. szkole powsz. i gimnazjum ros. w Wilnie. Aktywny działacz młodzieżowego ruchu komunist. i KP Zach. Białorusi, dwukrotnie więziony...

MITRYDATES VI Eupator

ok. 132-63 pne., Syn króla Pontu Mitrydata V, uciekł od matki i tułał się przez 7 lat, po czym nagle zawładnął stolicą Pontu, Sinope, uwięził matkę, zabił brata, poślubił swą siostrę Laodice (jako pierwszą z licznego haremu, w którym znalazła się też słynna Greczynka Monime), zasiadł na tronie...

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

 

wielość państw np.

Ostrogoci w Italii

Wandalowie w Afryce

Burgundowie w dolinie Rodanu

Wizygoci w Hiszpanii

Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm

u germ. – demokracja wojenna

Jordanes „Historia Gotów” – władcy=herosi, ich moc kryła się w długich włosach, relikty pogaństwa, królowie...

Powstanie, rozwój, ustrój i organizacja państwa Franków do początku VI wieku

-  lud germański

-  od III w. ataki na linię Renu, Galię

-  355 r. – opanowanie Toskandrii – pn. cz. Galii

-  dalsza ofensywa  zatrzymana przez Juliana Apostatę, zezwolenie Frankom, jako sojusznikowi, na pozostanie w Toskandrii

-  Frankowie Ripuarscy – środkowy Ren, Men

-  Frankowie Saliccy –...

Półwysep Iberyjski od VI do VIII wieku

-  Państwo Wizygotów

-  szczyt potęgi – rządy Euryka – likwidacja resztek posiadłości rzymskich w Hiszpanii i pd. Galii, kodyfikacja prawa Wizygotów

-  słabość liczebna Wizygotów

-  507 r. – bitwa pod Vouille, klęska Alaryka II z Chlodwigiem

-  mieszkańcy Akwitanii przeszli na stronę katolickich...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - REGENCJA HENRYKA VI

 

Załamanie się Królestwa Jerozolimskiego i wywołana przez tę katastrofę III krucjata odsunęły na razie sprawę sycylijską na plan dalszy.

Fryderyk, podejmując w r. 1189 wyprawę na Wschód, ustanowił Henryka VI regentem na czas swej nieobecności. Liczył, że młody władca, przy spacyfikowanych...