Tank, Light, Mk V

Czytaj Dalej

TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko

TANK MAKSYM, właśc. Jauhienij Skurko, ur. 17 IX 1912 w Pilkowszczyźnie pod Mołodecznem, białorus. poeta i działacz polit., tłumacz literatury polskiej. Uczył się w pol. szkole powsz. i gimnazjum ros. w Wilnie. Aktywny działacz młodzieżowego ruchu komunist. i KP Zach. Białorusi, dwukrotnie więziony...

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - półprzewodnikowe urządzenie optyczne emitujące wyłącznie stabilną i spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (światło koherentne) w zakresie podczerwonym, widzialnym lub nadfioletowym, Dyskretne widmo (kilka fal)...

LED (Light Emitting Diode)

LED (Light Emitting Diode) - dioda elektroluminescencyjna wysyłająca światło z wykorzystaniem zjawiska emisji spontanicznej. Emituje energię optyczną o mocy wzrastającej w przybliżeniu liniowo ze wzrostem prądu zasilania diody (modulacja sygnałów analogowych), o szerokim kącie rozbieżności światła...

TANK DO MLEKA

TANK DO MLEKA — zbiornik o pojemnościkilku do kilkunastu tysięcy litrów, zbudowanyzc stali nierdzewnej lub zwykłej, wewnątrz emaliowanejalbo z cz>*st<^o aluminium; ma odpowiedniąizolację ścian oraz urządzenie do mechanicznegomieszania mleka.

LEKKA DYWIZJA (Light Division), dyw. lekkiej piech. ang., walcząca na Płw. Iberyjskim

Uważana przez historyków bryt. za najlepszą tego typu formację w całej epoce napoleońskiej. Utworzona jako bryg. lekkiej piech., przeznaczona do działań osłonowych i rozpoznawczych, zwłaszcza w terenie górzystym na granicy Hiszpanii i Portugalii.

W jej skład weszły elementy 43, 52 i 95 pp., 1 i 3...