Tanith Lee

Czytaj Dalej

FROST ROBERT LEE

ur. 26 I I I 1874 w San Francisco,zm. 29 I 1963 w Bostonie, p o e t a .

Od 1892 studiował nauki human, i przyr. w D a r t m o u t h ,a 1897-99 na uniw. Harvard w Cambridge; nie ukończywszystudiów, podejmował różne zajęcia zarobkowe; 1912 wyjechałdo Anglii; tu ukazały się 2 pierwsze zbiory j e go wierszy -A...