Taniec z policzkowaniem rybami

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Tak więc przy dźwiękach skocznej ludowej muzyki narodził się jeden z największych polskich dramatów, utwór wielowarstwowy, symboliczny, będący z jednej strony niemal dokumentalnym zapisem tego, co działo się na weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, z drugiej zaś opowieścią o narodzie, który ...

Motyw tańca w polskiej literaturze

"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" - autor zwraca się do czytelników - szczególnie tych, którzy nie zwraca uwagi na to, że sami też kiedyś umrą - z przestrogą, że śmierć dosięgnie każdego.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu; - polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec obrazował więc wszechpotęgę śmierci wobec ludzi, oraz ...

Rola tańca w wybranych utworach

Uwagi:  - taniec narodowy POLONEZ staje się symbolem historii, nadzieji na wyzwolenie Polski, jest jedną z najważniejszych deklaracji ideowych dzieła; - umieszczenie motyuu tańca jest tu celowe: podsumowuje wcześniejsze wydarzenia historyczne, a zarazem ukazuje bohaterów, którzy "krokiem ...

Budowa zewnętrzna ryby

Budowa zewnętrzna ryby: - Pokrywa skrzelowa - Linia boczna - Płetwy piersiowe - Płetwy brzuszne - Płetwa odbytowa - Płetwa ogonowa - Płetwa grzbietowa

Oddychanie - RYBY

Szczeliny skrzelowe u ryb chrzęstnych otwierają się bezpośrednio na zewnątrz ciała, u ryb kostnoszkieletowych uchodzą do komory skrzelowej oddzielonej od środowiska zewnętrznego pokrywami skrzelowymi, które mogą być otwierane przy pomocy mięśni.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

Wkrótce przybiera on postać dorosłych ryb i zaczyna samodzielnie zdobywać pokarm. Młoda manta ma około 80cm długości i gdy tylko wydostanie się z brzucha matki, rozpościera swoje "skrzydła" i zagłębia się w oceanie.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

Natomiast ryby - dzięki wykształceniu aparatu szczękowego, uzbrojonego w zęby oraz opanowaniu zdolności sprawnego pływania - wzmogły niewspółmiernie, w porównaniu z ich przodkami, aktywność życiową, co zapewniło im zdecydowaną przewagę nad wszystkimi zwierzętami ówczesnych ...

Ryby - Informacje Ogólne

Ryby kościste dzielą się na: Ryby dwudyszne występują w tych samych szerokościach geograficznych w wodach słodkich, jeziorach, rzekach czasowo wysychających, zamulonych.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ryby (Pisces)

Łuski elastyczne powstały z łusek ganoidalnych przez zanik warstwy ganoiny i występują w dwu postaciach, jako łuski okrągławe (cykloidalne) i zgrzebłowate (ktenoidalne) uzbrojone w guzkowate ząbki na jednym brze-gu.

Układ krążenia strunowców - Ryby (Pisces)

Gałęzie nerwu błędnego dochodzące do serca hamują jego skurcze, natomiast u ryb brak odpowiednich gałęzi nerwu współczulnego, który przyspiesza tętno u zwierząt lądowych.

Ryba piła

Gdy ryba piła wpływa w ławicę ryb, macha gwałtownie tym ostrym jak brzytwa wytworem, zadając rany jak największej liczbie ofiar, po czym ucieka. Chociaż większość gatunków ryb pil zamieszkuje morza, istnieją też gatunki słodkowodne.

Ryby kostne

Początki ich rozwoju miały miejsce w oceanach, a kilka potomnych rodzajów pierwszych ryb żyje do dzisiaj. Ich pradawne cechy ukazują, w jaki spo­sób przebiegała ewolucja sposobów oddychania i lokomocji kręgowców, gdyż zwierzęta te mają wiele wspólnych cech z płazami.

Ryby dwudyszne

Zwykłe ryby w takich warunkach zginęły­by, gdyż ich skrzela nie działałyby efektywnie, ale australijskie ryby płucodyszne podpływają od czasu do czasu pod powierzchnię i połykając powietrze, wtłaczają je do płuc.

Ryby kostnoszkieletowe

Wśród ryb kostnoszkieletowych można napotkać ogromną różnorodność form, począwszy od węgorzy, przez gładzicę, łososia po małe koniki morskie. Ryby kostnoszkieletowe, jak sama nazwa wska­zuje, posiadają szkielet zbudowany z kości.

Ryby o kolczastych płetwach

Niektóre gatunki cierników zamieszkują wody morskie albo słabo zasolone i są spokrewnione z pławikonikami i igliczniami. Ryby te wykształciły mechanizmy fizjologiczne w swoim krwiobiegu, dzięki którym mogą wystę­pować również w zimnych wodach północnych.

Jakie ryby żyją w morzach i oceanach?

W ciepłych wodach szerokości zwrotnikowych i równikowych spotyka się znacznie więcej gatun­ków ryb niż w szerokościach umiarkowanych i polarnych, w których poszczególne gatunki są za to liczniejsze.

Ryby słodkowodne

Naturalne zasoby ryb słodkowodnych są ograniczone i podobnie jak w wypadku ryb morskich, zbyt intensywne połowy grożą zmniejszeniem populacji. W warunkach naturalnych na młode ryby, tak zwany narybek, czyha o wiele więcej niebez­pieczeństw.

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

Samiec cudowronki błękitnej, zamieszkującej góry na południowym wschodzie Nowej Gwinei, tokuje wysoko na gałęziach, z któ rych co jakiś czas zwiesza się głową w dół, pre­zentując wspaniałe niebieskie upierzenie.

Jak pływają ryby?

U większości gatunków wielkie bloki mięśniowe, które otaczarybi kręgosłup, są utworzone z tak zwanych mięśni białych (nazwa ma związek z ogra­niczonym przepływem krwi przez te mięśnie).