Taniec w starożytnej Grecji

Czytaj Dalej

Wątki elitystyczne w starożytnej Grecji (Karosław Jowalczyk)

Ateny

- demokracja wykluczająca – tylko 10% mieszkańców decydowało o polityce

- elity – Rada 500, Areopag

Antyfon – wyjątek w greckiej filozofii – postuluje równość wszystkich ludzi

Sokrates

- postulat merytokracji

- utożsamianie władzy z łaską dostępną tylko dla nielicznych

- polityka – dbanie...

Architektura starożytnej Grecji

Nazwa "Grecy" została nadana przez Rzymian. Sami Grecy nazywali siebie Hellenami. Tworzyli bardzo niejednolite społeczeństwo, aczkolwiek kultura i wierzenia poszczególnych szczepów były do siebie bardzo zbliżone.

OKRESY

- geometryczny: 1100-700 r. p.n.e. (architektura zachowana szczątkowo; nazwa pochodzi...

Historia starożytnej Grecji

Grecja pod panowaniem Rzymian W II w. wieksza czesc Grecji byla juz podbita przez Rzymian, ale cywilizacja grecka nadal sie rozwijala. Grecja jest ojczyzna teatru.

Igrzyska i teatr w starożytnej Grecji

Podczas ich trwania w całej Grecji trwał Święty Pokój, tak, żeby każdy Grek mógł dotrzeć do Olimpii na zawody.

Rola igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji

Igrzyska Olimpijskie miały również ogromny wpływ na konflikty trwające w Grecji, mianowicie wszystkie konflikty trwające w tym czasie w Grecji zostawały przerwane na czas Igrzysk Olimpijskich a żadne państwo greckie nie mogło napaść zbrojnie na Elidę, natomiast król kierował igrzyskami a jego poddani byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników Igrzysk.

ROLA POLIS W STAROŻYTNEJ GRECJI

Jak widać polis bardzo wpłynęła na dzieje starożytnej Grecji. Polis była motorem rozwoju starożytnej Grecji, a zarazem jej przekleństwem.

Sparta i Ateny, jako dwa największe polis starożytnej Grecji

Ateny lezaly w Attyce w srodkowej Grecji. ) Ateny stracily na znaczeniu politycznym, pozostaly jednak nadal najwazniejszym centrum zycia umyslowego Grecji.

Starożytna Grecja – postacie

- pierwsza wyprawa do Grecji (podbój Macedonii)-nieudana; bitwa pod Platejami - przegrana (ostatnia bitwa persko-grecka 479 r.

Starożytna Grecja - DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Wraz z przemianami zachodzącymi w gospodarce rolnej wzrastało znaczenie miast położonych we wschodniej części Grecji, zwłaszcza Aten, Megary, Sparty.

Starożytna Grecja - WIELKA KOLONIZACJA

Polis wielkiej Grecji i Sycylii posiadały nadwyżki żywności, zwłaszcza zboża, które wysyłano do Grecji właściwej.

Starożytna Grecja - WOJNY PERSKIE I WOJNA PELOPONESKA

To stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla Grecji, lecz Grecja nie zdawała sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Na żądanie Aten Spartanie wysłali 300 osób oraz posiłki z innych miast do Termopil, by zablokować drogę do Grecji Środkowej.

Starożytna Grecja - SPARTA

Sparta jedno z największych miast-państw Grecji.

Starożytna Grecja - ATENY

VII w. władza oraz znaczna część ziemi znajdowała się w ręku eupatrydów - ludzie dobrze urodzonych. Najwyższą władzę w państwie sprawował urzędnik wybierany na okres 1 roku. Miał on tytuł archonta. Jego imieniem określano rok. Obok niego działali: król, dowódca wojsk - polemarchos i sześciu...

Starożytna Grecja - GRECJA POD WŁADZĄ MACEDONII

doszło do kolejnej wojny, której skutkiem było powstanie 4 niezależnych już monarchii: - Ptolemeusza - od imienia jego ojca Lagosa nazywana monarchią Lagidów, która objęła: Egipt, Palestynę, Fenicję i Cypr, - Seleukosa - w Syrii, części Azji Mniejszej, Mezopotamii i Iranie - monarchia Seleucydów, - Lizymacha - w Tracji i w zachodniej części Azji Mniejszej, - Kasandra - w Grecji i Macedonii Taki układ przetrwał 20 lat.

Starożytna Grecja - koleba kultury europejskiej

Niezależność i rozkwit Grecji trwały bardzo krótko (od roku 500 do 338 p.

Starożytna Grecja - Filozofia

Filozofia zrodziła się w starożytnej Grecji, a najstarsze informacje na jej temat pochodzą z VII w.

Starożytna Grecja - Matematyka

TALES Z MILETU (ok. 620-ok. 540), gr. filozof i matematyk; prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski; jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody; uznając wodę za początek wszystkiego, zapoczątkował filoz. poszukiwanie pierwszej zasady, z której powstała wszelka natura (gr. physis); podczas...

Starożytna Grecja - Literatura

Znajomość poematów Homera stała się podstawą wykształcenia w Grecji, inspirowały one całą literaturę i sztukę starożytnych, były uważane za skarbnicę wszelkiej wiedzy; z badań nad poezją Homera narodziła się filologia, od przekładu Odysei na łacinę Liwiusza Andronikusa rozpoczęła się literatura rzym.

Starożytna Grecja - Teatr

Charakter relacji między bogami a ludźmi stał się zasadniczym tematem najbardziej trwałego utworu kultury Aten klasycznych: sztuk tragicznych prezentowanych w trakcie trzydniowego wielkiego święta boga Dionizosa, które odbywało się co roku późną wiosną. Sztuki te, czytane i wystawiane po dziś dzień, w...

Starożytna Grecja - Sztuka

Sztukę starożytnej Grecji okresu archaicznego (XI-VI w. w Wielkiej Grecji i na Eginie) o 2 gł.