Taniec w klatce

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Opisz zmiany wielkości i kształtu klatki piersiowej

Szerokość i głębokość klatki piersiowej są prawie równe, jednak wraz z wiekiem następuje spłaszczenie klatki piersiowej (prze2waga szerokości nad głębokością). Duże tempo rozwoju szerokości barków oraz szerokości klatki piersiowej obserwujemy zwłaszcza u chłopców.

Prognozowanie pogody - Klatka meteorologiczna

Klatka meteorologiczna to drewniana skrzynka ustawiona na wysokosci 2 m nad poziomem terenu, majaca przewiewne sciany, pomalowane na bialo dla odbijania promieni slonecznych, mieszczaca zestaw przyrzadów meteorologicznych.

Okolice klatki piersiowej

Do okolic klatki piersiowej (regiones pectorales) zaliczamy: nieparzystą środkową okolicę mostkową (regio stemalis*)\ symetryczne okolice: obojczykową (regio claricularis*), podobojczykową (regio infraclaińcularis), sutkową (regio mamma-ria), pachową (regio axillans) i podsutkową (regio inframammaria*) oraz okolicę boczną klatki piersiowej (regio pectoris lateralis).

Otwór górny klatki piersiowej

Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka.

Zmienność kształtu klatki piersiowej

Kształt klatki piersiowej stanowi ważną i charakterystyczną właściwość typu konstytucjonalnego; u leptosomików klatka piersiowa zbliżona jest do typu wydechowego z małym kątem podmostkowym, u eurysomików do typu wdechowego z dużym kątem podmostkowym.

Odporność klatki piersiowej

Na preparacie ścianę przednią klatki piersiowej dziecka obciążoną 90—100 kg można zetknąć z kręgosłupem bez złamania jej (Fick). Z tego powodu złamania ściany przedniej klatki piersiowej są niesłychanie rzadkie.

Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

najdłuższy klatki piersiowej (m.

Mięsień kolcowy klatki piersiowej

kolcowy klatki piersiowej (ra.

Mięsień półkolcowy klatki piersiowej i szyi

półkolcowy klatki piersiowej i szyi (m. półkolcowego klatki piersiowej kończą się na górnym kręgu piersiowym; górne włókna m.

Mięśnie klatki piersiowej

Tworzą one trzy odrębne zespoły: 1) mięśnie powierzchowne, przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia, 2) mięśnie głębokie, stanowiące właściwe mięśnie ściany klatki piersiowej, i wreszcie 3) przeponę, która tworzy przegrodę między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

poprzeczny klatki piersiowej (m.

Płatowatość płuc i kształt klatki piersiowej

Współzależność między płatowatością płuc a kształtem klatki piersiowej zgodna jest z czynnością mechaniczną płatów; czynność ta umożliwia, że w geometrycznie różnych zmianach kształtu klatki piersiowej odbywa się mimo to równomierne rozciąganie się tkanki płucnej.

Rzut jam serca na przednią ścianę klatki piersiowej

 Pole rzutu ujścia tętniczego prawego i zastawki pnia płucnego leży najbliżej przedniej ściany klatki piersiowej, bezpośrednio do tyłu od przyczepu 3 lewej chrząstki żebrowej do mostka.

Jak postępujemy w urazie mięśni klatki piersiowej?

Kurczą się i rozszerzają, aby powięk­szyć i zmniejszyć pojemność klatki piersiowej, a co za tym idzie, płuc. Mięśnie znajdujące się z przodu klatki piersiowej mogą ulec urazowi nawet wskutek nieprawidło­wego podnoszenia ciężkich przedmiotów.

Jak postąpić gdy dojdzie do przygniecenia klatki piersiowej?

Gdy dojdzie do przygniecenia klatki piersiowej przez twardy, ciężki przedmiot, istnieją podstawy do obaw, że uszkodzeniu uległa śledziona albo inne ważne narządy wewnętrzne.

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

W świecie zwierząt tańce i przy­bieranie póz są ważnym sposobem komunikowania się. Ludzie potrafią wydawać różnorodne dźwięki, składające się na mowę. Zwierzęta, aby wyrazić swe zamia­ry i nastroje, w dużym stopniu polegają na ",języku ciała". Komunikacja w świecie zwierząt rozwija się...