Taniec szkieletów (album)

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Charakterystyka ptaków - Szkielet

- bardzo lekki - w większości pneumatyczny (jamy szpikowe wypełnione powietrzem)

- szkielet osiowy:

1. czaszka:

a) mózgoczaszka większa niż u gadów; duża szerokość i cienkie sklepienie (zlane kości: ciemieniowa, skroniowa i potyliczna)

b) obecność kilku kości w żuchwie, pojedynczy kłykieć...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Szkielet

- dorosłe ssaki posiadają prawie całkowicie skostniały szkielet

1. szkielet osiowy

a. czaszka budową podobna a do czaszki gadów (z charakterystyczną redukcją liczby elementów)

- wszystkie kości czaszki połączone mocno szwami (wyjątek kość żuchwowa i kostki słuchowe)

- duża mózgoczaszka -...

Ewolucja układu oddechowego, krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych

Co to są kręgowce? Kręgowce są podtypem zwierząt, należącym do typu strunowców. Charakteryzują się wyraźną symetrią dwuboczną i zaznaczoną w wielu miejscach metameryzacją ciała.

W szkielecie kręgowców występują chrzęstne i kostne elementy szkieletowe, wyróżnia się szkielet osiowy, czaszkę i...

STOSUNEK TRZUSTKI DO SZKIELETU

W stosunku do szkieletu głowa trzustki leży po prawej stronie trzonów i i 2 kręgu-lędźwiowego; trzon trzustki krzyżuje się z kręgosłupem na poziomie i kręgu, ogon zaś kończy się na wysokości 11 (lub 12) żebra lewego. Trzustka krzyżuje się więc z kręgosłupem wstępując nieco ku górze po...

Szkielet krtani

Szkielet krtani utworzony jest przez trzy chrząstki nieparzyste i trzy chrząstki parzyste. Nieparzysta chrząstka tarczowata i pierścieniowata oraz parzyste chrząstki nalewkowate są w ścisłym związku z aparatem głosowym. Pozostałe chrząstki stanowią podporę dla fałdów i wyniosłości u wejścia do...

Rzut moczowodu na szkielet

W warunkach prawidłowych moczowód krzyżuje od góry do dołu wyrostki żebrowe trzeciego, czwartego i piątego kręgu lędźwiowego w odległości około 1,5 cm od ich wierzchołków; ku dołowi zazwyczaj zbliża się nieco do płaszczyzny pośrodkowej. Moczowód nie leży jednak bezpośrednio na tych...

Stosunek pęcherza do szkieletu

O ile przednia część pęcherza prawie przylega do ściany miednicy, o tyle ściany boczne nawet w silniejszym wypełnieniu dość znacznie oddalone są od kresy granicznej (około 1 — 2 szerokości palców); w obrazie rentgenowskim tylko w maksymalnym wypełnieniu pęcherza prawie cała jama miednicy wydaje...

Szkielet serca

Szkielet serca położony na podstawie komór między przedsionkami a komorami składa się: 1) z czterech pierścieni włóknistych. (anuli fibrosi) obejmujących ujścia żylne i ujścia tętnicze oraz 2) z dwóch trójkątów włóknistych (trigona Jibrosa), prawego i lewego, położonych w niewielkich trójkątnych...

Czym jest szkielet człowieka?

Bez szkieletu ciało człowieka byłoby zwiotczałą, bezkształtną masą mięśni, naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych. Kości są tak mocne i twarde, że tworzą sztywny szkielet wewnętrzny, który podpiera i ochrania wszystkie inne części ciała. Współdziałając z mięśniami szkielet...

Jak funkcjonuje szkielet człowieka?

Do kości przytwierdzonych jest ponad 500 mięśni szkieletowych. Mięśnie są przyczepione do kości za pośrednictwem zwężających się, powrózkowatych zakończeń, zwanych ścięgnami. W czasie ruchu mięsień kurczy się i pociąga kość. Kości i mięśnie tworzą jeden z głównych układów ciała -...

Jakie są rodzaje stawów w szkielecie człowieka?

Kręgosłup tworzą 33-34 kości zwane kręgami, połączone ze sobą półściśle odpowiednimi stawami. Pomiędzy trzonami kręgów znajdują się krążki chrzęstne. Każdy kręg porusza się tylko nieznacznie w stosunku do swojego sąsiada, jednak te niewielkie ruchy zsumowane nadają kręgosłupowi dużą...

Ile kości liczy szkielet człowieka?

Szkielet głowy składa się z 29 kości. Kopulasta czaszka utworzona jest przez 8 kości, ściśle połączonych ze sobą, tworzących mocna puszkę ochraniającą znajdujący się wewnątrz niej mózg. Część twarzowa ma 14 kości, poza tym mamy po 3 kosteczki w każdym uchu środkowym oraz 1 żuchwę...

Szkielety ptaków i gadów

Ptaki i gady to odrębne gromady kręgowców, jednak budowa anato­miczna tych zwierząt jest bardzo po­dobna. Ptaki to potomkowie gadów. Wszystkie kręgowce mają wewnętrzny szkielet składający się z czaszki chro­niącej mózg i giętkiego kręgosłupa, który osłania rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy...

Szkielety ssaków

Szkielety ssaków, mimo różnorodności kształtów i rozmiarów tych zwierząt, od drobniutkich gryzoni po wielkie walenie, wykazują wiele wspólnych cech. Ssaki, jako zwierzęta kręgowe, mają kręgo­słup, który składa się z wielu połączonych ze sobą kości, zwanych kręgami. Chociaż do gromady...

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

W świecie zwierząt tańce i przy­bieranie póz są ważnym sposobem komunikowania się. Ludzie potrafią wydawać różnorodne dźwięki, składające się na mowę. Zwierzęta, aby wyrazić swe zamia­ry i nastroje, w dużym stopniu polegają na ",języku ciała". Komunikacja w świecie zwierząt rozwija się...

Ogólna charakterystyka ryb - Szkielet

Ryby kostnoszkieletowe, tak jak inne kręgowce, mają szkielet nadający ciału kształt i wspierający je. Szkielet ryb składa się z części osiowej, kości czaszki i płetw. Podstawę szkieletu osiowego, którego główną częścią jest kręgosłup, stanowi struna grzbietowa (chorda dorsalis). Z niej i wokół...