Taniec sportowy

Czytaj Dalej

Strzelectwo sportowe

Karabinek sportowy: broń palna jednostrzałowa, przeznaczona do celów szkoleniowych/do strzelania sportowego.

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

9-48   RAMOWY PLAN PREZENTACJI:   Wstęp:   Norma języka a uzus – nawiązanie do wypowiedzi sprawozdawców sportowych Błędy językowe i ich rodzaje   Rozwinięcie:   Rola stresu w wypowiedziach sprawozdawców sportowych – wypowiedzi „na żywo” Przytoczenie wypowiedzi kilku sprawozdawców sportowych zawierających podstawowe błędy dotyczące zaimka ...

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między lekiem, a wynikiem sportowym

a) Model katastrofy – mówi, że jeżeli zawodnikowi towarzyszy niski poziom lęku poznawczego, czyli że nie ma obaw związanych ze swoim lekiem hipoteza odwróconego „U” jest prawdziwą i spełnia się, jeżeli jednak zawodnik ma wysoko poziom leku poznawczego, nawet najmniejsze przekroczenie optymalnego poziomu...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Postawy wobec sportu i działalności sportowej

Natomiast chcąc spotęgować czyjąś chęć uczestnictwa należy wpłynąć nie tylko na jego postawę, ale także na poglądy dotyczące społecznej aprobaty wobec aktywności sportowej.

Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

Grupą jest więc także drużyna sportowa. Nie do końca jest jednak pewne, czy dany zespół odnosi większe sukcesy sportowe, ponieważ jest dobrze zespolony, czy też jego spójność wzrasta po wspólnym doświadczeniu wygranej.

CO TO JEST RYZYKO SPORTOWE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA EWENTUALNE UJEMNE SKUTKI, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTU

Działanie ma miejsce w ramach ryzyka sportowego, jeżeli zostały spełnione następujące warunki: uprawianie danej dyscypliny sportu jest dozwolone działanie było podjęte w celu sportowym nie zostały naruszone reguły danej dyscypliny sportowej Ad 1) Dozwolone jest uprawianie dyscyplin sportowych, jeżeli nie zostało to, w drodze wydania odpowiednich przepisów, zabronione przez państwo.

CO TO JEST WIDOWISKO SPORTOWE?

wg Matusiewicza – to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, zaistniały z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegającej zgodnie z uznanymi regułami, w którym uczestniczą jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz widzowie.

CZYNNIKI SPOŁ. WPŁYWAJĄCE NA KARIERĘ SPORTOWĄ

Kariera sportowa jako przykład kariery sokowej: Efektywność i efektowność kariery skokowej jest bezsporna. Specyfika „skokowości” kariery sportowej polega nie tylko na możliwości „przeskoczenia” jednej z klas sportowych.

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

W świecie zwierząt tańce i przy­bieranie póz są ważnym sposobem komunikowania się. Ludzie potrafią wydawać różnorodne dźwięki, składające się na mowę. Zwierzęta, aby wyrazić swe zamia­ry i nastroje, w dużym stopniu polegają na ",języku ciała". Komunikacja w świecie zwierząt rozwija się...

Wędkarstwo sportowe w Europie - Uwagi ogólne

W prywatnych stawach, bajorkach lub sadzawkach, za zgodą właściciela, łowić może każdy, jeżeli jednak woda taka ma charakter hodowlany, trudno to nazwać wędkarstwem sportowym.

Wędkarstwo sportowe w Europie - Wyposażenie

Rzut oka na ofertę handlową jednego z tysięcy sklepów wędkarskich, a niewątpliwie jest już ich tyle w Polsce, uzmysławia jak wiele się zmieniło w wędkarstwie sportowym w ciągu ostatnich lat.

Wędkarstwo sportowe w Europie - Wędziska

 

Kiedyś kije wędkarskie wykonywano z naturalnych materiałów, na przykład z bambusa. Współczesne wędziska powstają z włókien szklanych lub mieszanek włókien szklanych z węglowymi. Są one lekkie, bardzo elastyczne, czułe, rzadko się łamią i nie butwieją.

Wyróżnia się tu kilkuczęściowe wędziska...

Wędkarstwo sportowe w Europie - Kołowrotki wędkarskie

Z wyjątkiem długich bezprzelotkowych tyczek lub teleskopów, do każdego rodzaju wędziska niezbędny jest kołowrotek z odpowiednim zapasem żyłki. Może to być kołowrotek o ruchomej szpuli (dzisiaj już dość przestarzały i rzadko używany), kołowrotek stacjonarny, kapslowy lub multipli-kator. Wszystkie...

Wędkarstwo sportowe w Europie - Żyłki

Żyłki stosowane do łowienia w wodzie słodkiej (wyjątkiem są tu linki muchowe, które jednak trudno nazwać żyłkami) najogólniej można określić mianem „pojedynczego nylonowego włókna" o określonej wytrzymałości. W języku potocznym najczęściej nazywa się je żyłkami monolitycznymi lub po prostu...

Wędkarstwo sportowe w Europie - Haczyki

Haczyki muszą być ostre oraz mieć odpowiedni kształt. Stare haczyki łatwiej pękają. Na świecie istnieje około 60 000 różnych modeli haczyków. U nas najczęściej używa się haczyków typu limerick oraz kryształków. Wyróżnia się: pojedyncze haczyki z łopatką lub uszkiem na ryby spokojnego żeru oraz...

Wędkarstwo sportowe w Europie - Spławiki

W czystej stojącej wodzie ryba ma dużo czasu, aby sprawdzić przynętę i w razie najmniejszych podejrzeń zrezygnować z brania. W takich warunkach niezbędny jest bardzo czuły, najlepiej wysmukły spławik, pewnie sygnalizujący nawet najdelikatniejsze poruszenie przynęty. Podczas łowienia w rzece, w...