Taniec niemiecki

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

niemieckie kolum­ny pancerne przekroczyły granicę Belgii i Luksemburga i w ciągu 2 dni doszły do środkowej Mozy. 21 maja, wcześniej niż planowano, niemieckie czołówki pancerne doszły do Abbeville nad kanałem La Manche.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

W czerwcu tego roku marynarka niemiecka nie miała wystarczają­cych sił, aby zapobiec inwazji wo­jsk alianckich na *Normandię.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r. Rozwój produkcji lotniczej nastąpił jednak zbyt późno i przemysł niemiecki nie mógł dorównać prze­mysłowi państw sprzymierzonych, który w 1943 r.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Niemieccy konstrukto­rzy wykorzystali doświadcze­nia z budowy i eksploatacji okrętów UB III z 1 wojny światowej i na tej podstawie zaprojektowali w 1931 r. zanurzenie 250 m); Typ 1XC - drugi podstawowy typ niemieckich okrętów; zbu­dowano 143 jednostki C (oraz 54-A,B,D,D2).

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

Woj­ska niemieckie liczące ok. niemieckie siły zbrojne liczyły 9,48 min żołnierzy, ale po wielkich klęskach na Wschodzie i Zachodzie liczba ta zaczęła się zmniejszać.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

ROLA PAŃSTW NIEMIECKICH W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Powstanie 2 państw niemieckich miało istotny wpływ na rozwój sytuacji międzynarodowej w Europie.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Niemiecki - zdania

 

1.Jak długo ?

Wie lange ?

2.Jak ci się powodzi ?

Wie geht es dir ?

3.Cieszę się .

Ich freue mich .

4.Ciesze się , że ciebie poznałem .

Es freut mich , dich kennen zu lernen .

5.Miło mi ciebie poznać .

Wie nett dich kennen zu lernen .

6.Dziękuje , cieszę się również .

Danke , freut mich...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Mlody Stroop wychowywany byl w atmosferze niemieckiej dyscypilny, rodzice byli wymagajacy, surowi. Umysl Stroopa byl produktem wychowania domowego, niemieckiej obyczajowosci, wlasnych ambicji i faszystowskiej propagandy.

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - niemiecka

stwierdzał, że granica polsko-niemiecka została uznana przez RFN i obie strony nie mają żadnych roszczeń terytorialnych wobec siebie.

Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

- po kapitulacji państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy i poddane pod okupacją ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i FrancjiRFN  - 24 V 1949 r.

Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

Bundestag (Parlament Związkowy) 

- jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych

- prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat

- kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia)

Rola Bundestagu w parlamencie:

- ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w...