Taniec lwów

Taniec lwów

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

Rozkaz przygotowania inwazji na Wielką Brytanię Adolf Hitler wydał 16 lipca 1940 r.; w dyrektywie nr 16 stwierdził: „Ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci do jakiegokol­wiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do in­wazji, a jeżeli będzie to...

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Typy elit politycznych wg Pareto – lisy i lwy

Pareto wyróżnił dwa typy elit: wojowniczych, wyrachowanych lisów, oraz dzikich, zaborczych lwów. „Lwy” - rządza przy pomocy siły i „Lisy” – „rządza przy pomocy instynktu kombinacji”. Strategie ludzi, którym przypisuje się miano lisów, i ich działania opierają się na sprycie, chytrości i przebiegłości...

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.

Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla pol. b. korzystna, bo Ros. wystąpiła z wojny i...

Uchatki - lwy morskie, kotiki

Na pierwszy rzut oka uchatka nie różni się zanadto od foki. Jednak bliższe przyglądnięcie się jej odsłania wiele istotnych różnic, jak na przykład posiadanie widocznych uszu, którym zresztą uchatka zawdzięcza swoje imię. Zarówno foki jak i uchatki mają uszy, jed­nak tylko te drugie posiadają...

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

W świecie zwierząt tańce i przy­bieranie póz są ważnym sposobem komunikowania się. Ludzie potrafią wydawać różnorodne dźwięki, składające się na mowę. Zwierzęta, aby wyrazić swe zamia­ry i nastroje, w dużym stopniu polegają na ",języku ciała". Komunikacja w świecie zwierząt rozwija się...

Lew

Lew (Panthera leo) jest jedynym gatunkiem kotów żyjącym w grupach nazywanych stadami. Każde stado składa się zazwyczaj z ponad 10 spokrewnionych ze sobą samic i kilku samców. Stado jest prowadzone przez największego i naj­silniejszego samca, który jest ojcem większości lwiątek. Samce lwów są o...

Lew (gwiazdozbiór)

 

Gwiazdozbiór Lew jest obok Wolarza i Panny najbardziej znanym gwiazdozbiorem wiosennym. Jego gwiazda główna, Regulus, wraz z głównymi gwiazdami wymienionych gwiazdozbiorów tworzy tak zwany trójkąt wiosenny.

Nie jest łatwo dopatrzyć się w układzie gwiazd postaci leżącego Iwa. Jego głowa znajduje się...

Mały Lew

 

Ten niewielki gwiazdozbiór wypełnia obszar między Lwem właściwym (dużym) i gwiazdozbiorem Wielką Niedźwiedzicą. Wprowadził go J. Heweliusz dopiero w XVII wieku. Obejmuje on zresztą tylko słabsze gwiazdy nie oznaczone literami greckimi.

W gruncie rzeczy Mały Lew jest typowym gwiazdobiorem...

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami, wodewil K. Krumłowskiego, wyst. w Krakowie 1898 w teatrze ogródkowym, z muzyką W. Powiadowskiego, wyd. tamże 1898. K.p. cieszy się niesłabnącą popularnością. Wielokrotnie wznawiana na scenach zawodowych, m.in. przez L. Schillera, T...

LWÓW i jego związki z polską literaturą

LWÓW, miasto obwodowe w Ukr. SRR, nad Pełtwią, ośrodek, kult.-nauk. i gosp. Zach. Ukrainy, odegrał też w swej historii znaczną rolę w kulturze pol. i rozwoju —> ukraińsko-polskich związków literackich. Założony 1256 przez rus. księcia Daniela, został nazwany imieniem jego syna Lwa. Dzięki...

PILLEROWIE, rodzina lwow. drukarzy, nakładców i księgarzy

PILLEROWIE, rodzina lwow. drukarzy, nakładców i księgarzy 1773-1893. Drukarnię założył przybyły z Wiednia ANTONI (zm. 1781), wysuwając się od razu na pierwsze miejsce we Lwowie dzięki wyposażeniu oraz przywilejowi na druki urzędowe i szkolne, które (obok kalendarzy i dewocjonaliów) stanowiły w...

ROZMAITOŚCI, dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwow."

ROZMAITOŚCI, dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwow.", wyd. (ze zmiennym podtyt.) - do 1824 ze zmienną częstotliwością, nast. co tydzień - we Lwowie 1817-48 i 1854-59, red. przeważnie wspólnie z „Gazetą". Do współpracowników należeli w różnych okresach: A. Bielowski, bracia Dunin-Borkowscy, bracia...

LEW

„Król zwierząt", występujący często w legendach i symbolice. Od 1164, gdy Filip I, książę Flandrii, przyjął go jako godło, lew stał się pop. emblematem heraldycznym, przedstawianym w najróżniejszych pozycjach (godła Anglii, Szkocji, Etiopii, Iranu, Sri Lanki itd.). Najpopularniejszym lwim godłem XX...

LWÓW

(ukr. Lwiw) Miasto nad Pełtwią, na krawędzi Wyżyny Podolskiej, na wielkim europejskim dziale wodnym, zał. w poł. XII w. na Rusi Halicko-Wołyńskiej, nazwane na cześć Lwa, syna Daniela Halickiego, w 1349 przyłączone do Polski wraz z Rusią Halicką, otrzymało w 1356 prawa magdeburskie.

W XV-XVIII w...

SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy

SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy w 2 poł. XVIII w. Rozpoczął jej działalność na przełomie 1755 i 1756 JAN, kontynuowali po jego śmierci (po 1767, przed 20 II 1770) synowie: 1771-74 ŁUKASZ, a nast. KAZIMIERZ; 1785 drukarnię Sz. zamknięto, zapewne w wyniku konkurencji większej i nowocześniejszej...

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce (zwł. w malarstwie) i literaturze od późnego średniowiecza (XIV w.), o genezie dostatecznie nie wyjaśnionej; być może wywodził się z obrzędów roku liturgicznego (przetrwał w rel. dramacie popularnym XVII w.); najwcześniej pojawił się w Niemczech i we...