Taniec dworski

Taniec dworski

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

BAROK DWORSKI

Ulegał wpływom zagranicznym. Był nurtem oddalającym się od tradycji i wzorującym się na hierarchii wartości dworów Europy. Kultura była związana nie tylko z dworem królewskim ale i magnackim ← kultura elitarna. Rozwój tej kultury miał dowieść o sile magnatów. Przedstawicielami tego nurtu są: Jan...

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Styl życia, który uprawiał był odpowiedni barokowi dworskiemu. Jego utwory nie podejmowały tematyki trudnej lecz łatwą, związaną z flirtem dworskim.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - CECHY KULTURY DWORSKIEJ (MAGNACKIEJ)

−  umowność, konwenans życia towarzyskiego -  hedonizm pod przykrywką etykiety dworskiej

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Jest poezja metafizyczna, poezja dworska i poezja sarmacka. Miłość jest tu też dworska, bardziej chodzi o zadziwienie pięknym wyrażeniem uczuć niż o ich szczerość.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski

Jego utwory nie podejmowaly tematyki trudnej lecz latwa, zwiazana z flirtem dworskim. Byly to wiersze bedace wyrazem flirtu, który odznacza sie dworska elegancja i salonowym dowcipem.

Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Sa to wiersze bedace wyrazem flirtu, który odznacza sie dworska elegancja i salonowym dowcipem. Widac w niej pewien przeblysk patriotyzmu, rzadko dochodzacy do glosu pod piórem typowego poety dworskiego.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Dla polskiej literatury barokowej typowe są dwa wzory kultury: ziemiański i dworski.

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

W świecie zwierząt tańce i przy­bieranie póz są ważnym sposobem komunikowania się. Ludzie potrafią wydawać różnorodne dźwięki, składające się na mowę. Zwierzęta, aby wyrazić swe zamia­ry i nastroje, w dużym stopniu polegają na ",języku ciała". Komunikacja w świecie zwierząt rozwija się...

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami, wodewil K. Krumłowskiego, wyst. w Krakowie 1898 w teatrze ogródkowym, z muzyką W. Powiadowskiego, wyd. tamże 1898. K.p. cieszy się niesłabnącą popularnością. Wielokrotnie wznawiana na scenach zawodowych, m.in. przez L. Schillera, T...

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce (zwł. w malarstwie) i literaturze od późnego średniowiecza (XIV w.), o genezie dostatecznie nie wyjaśnionej; być może wywodził się z obrzędów roku liturgicznego (przetrwał w rel. dramacie popularnym XVII w.); najwcześniej pojawił się w Niemczech i we...

TEATR DWORSKI

W Polsce zalążkiem dworsko-szkolnej tradycji były łac. TARGOSZ-KRETOWA Teatr dworski Władysława IV, Kr.

Formy tańca

Taniec dworski Taniec europejski w znacznej mierze wywodzi się z dworów królewskich, gdzie na potrzeby arystokracji adaptowano popularne tańce ludowe. Taniec dworski dał także początek innemu, równoległemu nurtowi -tańcowi profesjonalnemu.

TANIEC HINDUSKI

 

Najbardziej wysublimowany taniec świata narodził się w Indiach. Tamtejsze tańce tradycyjne wywodzą się z obrzędów religijnych, przedstawiających przy pomocy figur postacie bóstw. Precyzyjny język gestów obejmował 13 rodzajów ruchów głową, 36 różnych spojrzeń oraz 67 gestów pozwalających...

TANIEC

Zob. Bergamo (Bergamasca); Bolero; Chodzony; Czardasz; Fandango; Firleje; Gawot; Goniony; Górale (Góralski); Hajduk; Hołubiec; Hopak; Jota; Kadryl; Kankan; Kołomyja (Kołomyjka); Kotylion; Kozacy (Kozak); Krakowiak; Krzesany; Kujawy (Kujawiak); Kurant; Maczicze; Mazur(ek); Menuet; Moryska; Oberek; Padwa(n);...

ZAPROSZENIE DO TAŃCA

Nm. Aufforderung zum Tanz, utwór fort. (1819) Webera, w transkrypcji na orkiestrę (1843) Hectora Berlioza trwała pozycja repertuaru popularnych koncertów.

Duch róży, fr. Le Spectre de la rose, balet w 1 akcie (Monte Carlo 1911, wyst. pol. pt. Zaproszenie do tańca, Poznań 1965), muzyka Webera w instr...

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Uczeni spowiednicy, kaznodzieje i kapłani

cysters Jan Stekna Prawdopodobnie kaznodzieja Jadwigi, przebywał w otoczeniu dworskim.