Taniec charakterystyczny

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EPOSU HOMERYCKIEGO

1.  liczne opisy, bardzo plastyczne, szczegółowe

2.  obiektywizm

3.  obecność inwokacji

4.  ingerowanie bogów w świat ludzki

5.  styl utworu podniosły i uroczysty, chwilami patetyczny

6.  specyficzna charakterystyka bohaterów i ich idealizacja

7.  regularność występowania mów bohaterów

8.  wiersz...

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROKOKA

Nurt ten obejmuje obyczajowość, styl życia i sztukę (malarstwo). Styl ten zrodził się we Francji. Miłowano huczne zabawy, przepych, nadmiar. W sztuce objawiał się jako zwrot ku miniaturyzacji. Tematyką stała się miłość (ale konwencjonalna). Dbano o wytworność i elegancję. Styl ten znalazł uznanie...

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO

•  człowiek oświecony

−  racjonalista

−  encyklopedysta

−  wróg ciemnoty i zabobonu

−  optymista wierzący w ludzki umysł i przyszłe królestwo „rozumu”

−  należący do wolnomularstwa, czyli masonerii  

•  człowiek ogładzony

−  ma wykwintne maniery

−  elokwentny

−  ...

Motyw tańca w polskiej literaturze

W utworze nawiązuje do charakterystycznego motywu średniowiecza - Dance macabre czyli taniec śmierci. Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

Teoria przemijania świata jako cech charakterystycznych baroku.

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

Teoria przemijania świata jako cech charakterystycznych baroku.

Na podstawie wybranych utworów omów charakterystyczne cechy baroku

W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: barok kwiecisty, dworski barok sarmacki, dworkowy barok klasyczny, francuski     Barok kwiecisty.

Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie w 1924 roku. Data urodzin wiąże go z pokoleniem Kolumbów, jednak ze względu na spóźniony debiut w 1956 roku, zalicza się go do generacji poetów współczesnych.

Tomiki wierszy Herberta: "Struna światła" (1956), "Hermes, pies i gwiazda" (1957), "Studium przedmiotu"...

Gatunki charakterystyczne dla epoki romantyzmu

Dla ballad charakterystyczna jest budowa, na która sklada sie: uklad stroficzny wiersz sylabotoniczny róznorodnosc rymów wyrazy dzwiekonasladowcze wyrazenia gwarowe i prozaizmy wystepowanie "naiwnego narratora" refren porównania i powtórzenia epitety .

Cechy charakterystyczne kultury barokowej

SZTUKA BAROKU - CECHY

przepych, bogactwo ozdób i zlocen

kontrastowosc

alegorycznosc

celem mialo byc zaskoczenie, oszolomienie i olsnienie odbiorcy

LITERATURA OKRESU BAROKU

Czas trwania i podzial na okresy (W Polsce)

Ustalenie dokladnej daty poczatku Baroku jest niemozliwe...

Cechy charakterystyczne romantyzmu

Cechy charakterystyczne romantyzmu to: -stawianie uczucia ponad rozum jako najbardziej zblizajace czlowieka do poznania tajemnic zycia; - wiara w mozliwosc kontaktu ze swiatem pozazmyslowym; - wprowadzenie do literatury watków basniowych, fantastycznych, legend, podan; - tajemniczosc; - wprowadzenie watków i motywów historycznych, szczególnie sredniowiecznych; - zainteresowanie tematyka wschodu, tzw.

Tematy i gatunki literackie charakterystyczne dla epoki baroku

W okresie baroku w Europie dominowaly romanse rycerskie i romanse pastoralne (pastoralne = pasterskie; byl to charakterystyczny wytwór kultury dworskiej - przedmiotem tych romansów bylo zycie pasterzy, traktowane podobnie jak w sielance.

Charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa wirtualnego

złożoność organizacji, co wyrażane jest poprzez takie określenia jak: zbiór jednostek organizacyjnych przestrzennie rozproszonych; sieć niezależnych przedsiębiorstw; integracja niezależnych przedsiębiorstw w procesach kreowania produktów; kompleksowy system łączący w jedną całość...

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GRUP RÓWIEŚNICZYCH

 

Ma charakter grupy pierwotnej, pierwszej grupy społecznej, w której jednostka odgrywa pewne role społeczne, uzupełnia funkcje rodziny w zakresie funkcji emocjonalno- ekspresyjnej. Mogą mieć charakter formalny i nieformalny, celowy, związują się samorzutnie spośród szerokiego kręgu koleżeńskiego. Jej...

Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

 

 

Budżet został ściśle powiązany z trzema sferami życia społeczeństwa: gospodarczą, społeczną i polityczną.Ponad to istotną cechą budżetu jest to że nie jest on biernym narzędziem polityki społ.- gosp. i finansowej, ale aktywnym podmiotem, którego rola polega na kształtowaniu, umocowaniu lub...

Charakterystyczne cechy poezji barokowej na podstawie wybranych wierszy J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego. Podobieństwa i różnice postaw obu poetów.

Tym, co łączy obydwu poetów, jest z pewnością nurt, jaki reprezentowali w poezji barokowej oraz stosowanie charakterystycznych dla literatury tego okresu zabiegów stylistycznych (anafora, antyteza, paradoks, koncept).

Charakterystyczne cechy poezji młodopolskiej na podstawie wierszy Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

Taki sposób obrazowania jest charakterystyczny dla techniki impresjonistycznej. Przerwy – Tetmajera są charakterystyczne dla pokolenia poetów Młodej Polski.