Taniec brzucha

Taniec brzucha

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Okolice brzucha

Okolice brzucha (regiones abdominales) dzielimy na trzy poprzeczne pasy, odgraniczone od siebie dwiema poziomymi liniami granicznymi: górna linia poprzeczna brzucha łączy najniższe punkty dziesiątych żeber, dolna linia poprzeczna brzucha biegnie obustronnie przez najwyższe punkty grzebieni biodrowych.

MIĘŚNIE BRZUCHA Uwagi ogólne

Kształt brzucha jest bardzo różny; zależy on od formy otworu dolnego klatki piersiowej, szerokości miednicy, podściółki tłuszczowej, budowy mięśni brzucha i zawartości brzucha.

Rozwój mięśni brzucha

Na brzuchu mamy też trzy warstwy mięśni: skośny zewnętrzny, wewnętrzny i poprzeczny brzucha. skośny wewnętrzny brzucha odpowiada tylko mm. poprzeczny brzucha odpowiada właściwym mm.

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

skośny zewnętrzny brzucha kurcząc się jednostronnie zgina kręgosłup i klatkę piersiową w stronę boczną i obraca tułów w stronę przeciwległą. skośny zewnętrzny brzucha strony przeciwległej.

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

prostego brzucha; w tej części ścięgnista blaszka tylna pochewki m. poprzecznego brzucha przyłączają się do powrózka nasiennego i wytwarzają dżwigacz jądra  u kobiety zaś dochodzą do więzadła obłego macicy.

Mięsień poprzeczny brzucha

poprzeczny brzucha dzięki swym przyczepom żebrowym zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej, zwęża klatkę piersiową i przyczynia się do wydechu. Zasadnicza jednak praca mięśnia polega na poprzecznym sznurowaniu ścian brzucha; jest on głównym mięśniem biorącym udział w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.

Misień prosty brzucha

prostego brzucha stron obu polega na zgięciu tułowia do przodu; więc np. prosty brzucha jest najsilniejszym antagonistą prostownika grzbietu.

Współdziałanie mięśni brzucha

jeżeli kurczy się tylko górna połowa mięśni brzucha, a dolna pozostaje rozluźniona, dolna część brzucha uwypukla się; w ruchu tym biorą udział górne odcinki mm.

Pochewka mięśnia prostego brzucha

prostego brzucha (vagina m.

Blaszka przednia brzucha

Blaszka przednia (lamina anterior) pokiywa całą przednią powierzchnię m. prostego i jak poprzednio zaznaczono, jest ściśle zrośnięta ze smugami ścięgnistymi. U góry blaszka przednia jest cienka i jest miejscem przyczepu dla części brzusznej m. piersiowego większego; ku dołowi staje się grubsza. W...

Powięź powierzchowna brzucha

Na zewnątrz od powięzi powierzchownej brzucha znajduje się powięź podskórna.

Powięź podskórna brzucha

U wielkich czworonogów z ciężkimi trzewami (bydło, słoń) pod mięśniami brzucha znajduje się gruba sprężysta powięź, która jak hamak dźwiga trzewa i przenosi ich masę na klatkę piersiową i miednicę.

Powięź poprzeczna brzucha

prostego brzucha ; w okolicy pępka jest mocniejsza (fascia umbilicalis), ku górze jako cienka błona przedłuża się w warstwę tkanki łącznej podotrzewnowej przepony; z tyłu przechodzi w powięź m.

Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha

Miejscem zmniejszonego oporu jest wreszcie kanał pachwinowy, przez który lub przez jego pierścienie nieraz wydostają się trzewa przez przednią ścianę brzucha, tworząc przepukliny pachwinowe.

Zlepienie się trzustki z tylną ścianą brzucha

Warstwa łącznotkankowa (blaszka Treitza) utworzona przez zlepienie obu blaszek otrzewnej spaja powierzchnię tylną trzustki z tworami tylnej ściany brzucha, do których przylega, i utrwala jej położenie.

STOSUNEK NEREK DO TYLNEJ ŚCIANY BRZUCHA

Poniżej przepony powierzchnia tylna nerki przylega do mięśni tylnej ściany brzucha; 2) wąski przyśrodkowy pas podłużny przylega do mięśnia lędźwiowo-udowego, 3) środkowy, najszerszy do mięśnia czworobocznego lędźwi, 4) boczny wreszcie do rozcięgna początkowego (powięzi grzbietowo-lędźwiowej) mięśnia poprzecznego brzucha.