Tanglang men

Czytaj Dalej

Men and women should be allowed to do the same jobs. What do you think?

I know men who like helping clean up, wash up, cook bring up the children. Women can work as well as men.

Men and women

What are the differences between women’s and men’s psyche and what are the stereotypes concerning men and women? Men want to manage women frequently and they also claim that women should do the cleaning, cooking and bring up children but men only have to work professionally.

Men become more and more like women

Nowadays one can observe an opposite tendency: although men do not set up emancipation movements, it can be stated that their way of living and appearance is more and more similar to women's.

HANAU, miasto w zach. Niemczech, u zbiegu rz. Men i Kinzig

Gdzie 30 X 1813 Napoleon rozbił armię baw. gen. Wredego, usiłującą uniemożliwić mu odwrót na Moguncję. Po klęsce pod Lipskiem cesarz zdołał ze 100 tys. żoł. wycofać się do Erfur-tu, a potem ruszył w kierunku Renu. Bawarczycy, którzy byli do tej pory jego sojusznikami, teraz przeszli na stronę...

Charakterystyka kliniczna zespołu MEN 1

Zespołowi MEN 1 może towarzyszyć sporadycznie rakowiak jelita lub oskrzela. Należy także pamiętać, aby u każdego z hormonalnie czynnym nowotworem przewodu pokarmowego poszukiwać zespołu MEN 1.

MEN 2

W opisanych ostatnio wariantach zespołu MEN 2A stwierdzono wspólne występowanie rodzinnej postaci raka rdzeniastego tarczycy z liszajem płaskim amyloidowym oraz z chorobą Hirschsprunga.