Tangata manu

Tangata manu

Czytaj Dalej

Małżeństwo cum manu i sine manu

Wejście żony pod władzę męża (conventio in manum) – małżeństwo cum manu; lub pozostanie poza rodziną agnatyczną męża, a pod władzą dawnego pater familias (osoby alieni iuris) lub pozostać sui iuris – małżeństwo sine manu; – wpływało na rozróżnienie małżeństwa na cum manu i sine...

MANU (1)

Mit. ind. praojciec ludzkości, emanacja Brahmy, ocalony, jak Noe, z potopu, jeden z czternastu kolejnych Manu, tworzących ład świata w poszczególnych erach trwających po cztery miliardy lat każda.

MANU (2)

Rzekomy twórca (który żył nie wiadomo kiedy: XII w. pne.-III w. pne.?) indyjskiej księgi Manu (kodeksu Manu), traktującej o etyce, prawach, porządku społ., stworzeniu świata i wędrówce dusz.