Tanganika (kraj)

Tanganika (kraj)

Czytaj Dalej

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

 

Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i...

"Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju".

Temat troski o dobro kraju w literaturze ma charakter ponadczasowy. Już w renesansie wytworzył się ideał patrioty. Kochanowski w "Odprawie posłów greckich" ukazał Antenora jako obywatela kochającego ojczyznę, spełniającego wszelkie powinności wobec państwa, stawiający jej dobro ponad swoją prywatę...

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI - SYTUACJA KRAJU

Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spokoju i łagodności w dążeniu do niepodległości. Wiodącymi wartościami moralnymi była praca fizyczna i umysłowa. Popularne zawody to lekarz,  nauczyciel itp. Główną warstwą społeczną...

„Polska stwór nie do życia”. „Polska kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i wreszcie co zrobiłabym ja? Te wątpliwości skłoniły mnie do rozmyślań, na ile ja, młoda osoba, identyfikuję się ze swoim...

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczrowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto owe trzy programy, zaprezentowane w powieści:

Mit szklanych domów. Chcąc zachęcić Cezarego do wyjazdu do Polski, Seweryn Baryka...

Motywy tesknoty za krajem w literaturze romantycznej.

Adam Mickiewicz "Sonety krymskie" Mickiewicz dokonuje w "Sonetach krymskich" mistrzowskiego opisu krajobrazu krymskiego, przyrody orientalnej i kultury Wschodu. Jednak prawdziwym celem poety bylo ukazanie "pejzazu duszy" podmiotu lirycznego, który jest samotny, smutny i rozdarty wewnetrznie. Teskni za Litwa, swa...

Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

Liderzy światowej gospodarki- współcześnie nadal można mówić o istnieniu trzech najbardziej rozwiniętych regionów gospodarczych świata ( TRIADA) tj. USA, UE ( strefa euro), Japonia

Największa potęgą gospodarczą nadal jest USA

- światowy lider w branży komputerowej, telekomunikacji, zaawansowanej...

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

Po wejściu Polski do UE zharmonizowanie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Z godnie z tym opodatkowaniu podatkiem od tawartów i usług podlegają:

- odpłatna dostawa towarów i odplatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za...

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea – kraj podzielony

Korea jest małym, strategicznie ważnym i politycznie podzielonym półwyspem w Azji Wsch. Posiada długoletnią historię jako pomost kulturowy przekazujący chińskie zdobycze do Japonii oraz japońskie wpływy na kontynent azjatycki. Nazwa wywodzi się od dynastii Koryo sprawującej rządy od 913 – 1392r.

Po...

Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność

 

Na przełomie lat 40-tych i 50-tych nasiliła się konfrontacja polityczna i strategiczna na obszarach Azji. Dążenia narodów do uzyskania niepodległości, walki zbrojne i wojny w Azji wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się polityki zagranicznej nowo wyzwolonych państw tego kontynentu. Większość...

Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

 

Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności, niezaangażowania, pokoju, suwerenności...

Znaczenie branży piwowarskiej dla gospodarki kraju

 

Całkowita wielkość sprzedaży rynku piwnego w Polsce wynosi 24 mln hektolitrów rocznie czyli - w wymiarze finansowym - ponad 9 mld PLN. Jest to kwota równa wydatkom państwa na obronność przewidzianym w budżecie na 2001 r. Korzyści z naszej działalności czerpią nie tylko Akcjonariusze, ale także...

Troska o przyszłość kraju w utworach Kochanowskiego

"Pieśni  o  spustoszeniu Podola":

-> na początku utworu poeta przestawia tragiczne skutki najazdu Tatarów i Turków, w 1575 roku:

• Ziemia podolska  została  spustoszona

• najeźdźcy dzielili łupy

• wiele bezbronnych kobiet i dzieci dostało się do niewoli, gdzie spotyka je okrutny los - Bądź  zostaną...

Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju

 

Każdy kraj rozwija się gospodarczo. Czasami są to zmiany bardzo dynamiczne, kiedy indziej tempo rozwoju jest mniejsze. Każdy rozwój pociąga za sobą konieczność dostosowywania się przedsiębiorstw do nowej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy muszą być elastyczni inaczej zostaną wyeliminowani z...

Problemy rozwoju krajów rozwijających się

Tymi problemami zajmuje się/zajmowało się wielu ekonomistów, powstało wiele teorii:

To doprowadziło w latach 50. XX do wykształcenia nowej dyscypliny - ekonomii rozwoju

Teoria zależności

Teoria wzrostu zubażającego

Teoria Prebisha

Teoria zależności 50/60. XX w.:

Odwołuje...